Hur mår djuren i ekologisk produktion?

Startar
22 januari, 2020 13:20
Slutar
22 januari, 2020 17:00
Kategori
Arrangör
SLU
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Filminspelning:
Del 1

Del 2

En kunskapsöversikt om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) anordnar den 22 januari ett seminarium om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion.

Syftet är att ge en uppdaterad överblick över djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion och identifiera viktiga områden där det behövs utveckling och forskning. Forskare från SLU presenterar resultat från en omfattande vetenskaplig kunskapsöversikt. Mer info på slu.se/ew/kalender

 

iCal Import + Google Calendar