Hur mår djuren i ekologisk produktion?

Extern arrangör

Hur mår djuren i ekologisk produktion? Mer information
Mer information

Filminspelning:
Del 1

Del 2

En kunskapsöversikt om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) anordnar den 22 januari ett seminarium om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion.

Syftet är att ge en uppdaterad överblick över djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion och identifiera viktiga områden där det behövs utveckling och forskning. Forskare från SLU presenterar resultat från en omfattande vetenskaplig kunskapsöversikt. Mer info på slu.se/ew/kalender