Hur mår djuren i ekologisk produktion?

Extern arrangör

Hur mår djuren i ekologisk produktion? Mer information
Mer information

Filminspelning:
Del 1

Del 2

En kunskapsöversikt om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) anordnar den 22 januari ett seminarium om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion.

Syftet är att ge en uppdaterad överblick över djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion och identifiera viktiga områden där det behövs utveckling och forskning. Forskare från SLU presenterar resultat från en omfattande vetenskaplig kunskapsöversikt. Mer info på slu.se/ew/kalender

 


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…