Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Rundabordsmöte

Hur kan jordbrukets klimatpåverkan minska? Forskningsrådet Formas har analyserat forskningsresultat om kolinlagring och arrangerar en fördjupad diskussion i samarbete med KSLA om den systematiska forskningssammanställningen ”Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?”

För särskilt inbjudna


Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark? Mer information
Mer information

I rapporten har Formas sammanställt all publicerad forskning inom den aktuella frågeställningen, bedömt studiernas kvalitet samt genomfört en metaanalys. Sammanställningen visar hur jordbrukets klimatpåverkan kan minska genom olika typer av växtföljder för ökad kolinlagring. Den presenterar också samhällsekonomiska aspekter och ger förslag på styrmedel.

Sammanställningens analys och konsekvenser för forskning, klimat, policy och jordbruksnäringen diskuteras vid ett digitalt rundabordssamtal den 21 april klockan 09.00–11.00. Samtalet arrangeras för särskilt inbjudna av Formas i samarbete med KSLA. Det leds av Lisa Sennerby Forsse, ordförande i Rådet för evidensbaserad miljöanalys och ledamot i KSLA.

Sammanställningen har tagits fram av forskningsrådet Formas i samarbete med en expertgrupp och publiceras vecka 16. Mer information om Forskningsrådet Formas.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…