Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Rundabordsmöte

Hur kan jordbrukets klimatpåverkan minska? Forskningsrådet Formas har analyserat forskningsresultat om kolinlagring och arrangerar en fördjupad diskussion i samarbete med KSLA om den systematiska forskningssammanställningen ”Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?”

För särskilt inbjudna


Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark? Mer information
Mer information

I rapporten har Formas sammanställt all publicerad forskning inom den aktuella frågeställningen, bedömt studiernas kvalitet samt genomfört en metaanalys. Sammanställningen visar hur jordbrukets klimatpåverkan kan minska genom olika typer av växtföljder för ökad kolinlagring. Den presenterar också samhällsekonomiska aspekter och ger förslag på styrmedel.

Sammanställningens analys och konsekvenser för forskning, klimat, policy och jordbruksnäringen diskuteras vid ett digitalt rundabordssamtal den 21 april klockan 09.00–11.00. Samtalet arrangeras för särskilt inbjudna av Formas i samarbete med KSLA. Det leds av Lisa Sennerby Forsse, ordförande i Rådet för evidensbaserad miljöanalys och ledamot i KSLA.

Sammanställningen har tagits fram av forskningsrådet Formas i samarbete med en expertgrupp och publiceras vecka 16. Mer information om Forskningsrådet Formas.