Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Rundabordsmöte

Hur kan jordbrukets klimatpåverkan minska? Forskningsrådet Formas har analyserat forskningsresultat om kolinlagring och arrangerar en fördjupad diskussion i samarbete med KSLA om den systematiska forskningssammanställningen ”Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?”

För särskilt inbjudna


Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark? Mer information
Mer information

I rapporten har Formas sammanställt all publicerad forskning inom den aktuella frågeställningen, bedömt studiernas kvalitet samt genomfört en metaanalys. Sammanställningen visar hur jordbrukets klimatpåverkan kan minska genom olika typer av växtföljder för ökad kolinlagring. Den presenterar också samhällsekonomiska aspekter och ger förslag på styrmedel.

Sammanställningens analys och konsekvenser för forskning, klimat, policy och jordbruksnäringen diskuteras vid ett digitalt rundabordssamtal den 21 april klockan 09.00–11.00. Samtalet arrangeras för särskilt inbjudna av Formas i samarbete med KSLA. Det leds av Lisa Sennerby Forsse, ordförande i Rådet för evidensbaserad miljöanalys och ledamot i KSLA.

Sammanställningen har tagits fram av forskningsrådet Formas i samarbete med en expertgrupp och publiceras vecka 16. Mer information om Forskningsrådet Formas.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…