Hur ska vi tackla hoten från nya skadegörare?

Akademisammankomst

Hur ska vi tackla hoten från nya skadegörare? Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Hur ska vi tackla hoten från nya skadegörare?

Våra skogar ger oss ekonomisk välfärd, rekreation, biologisk mångfald och andra positiva värden. Men skogen utsätts hela tiden för påverkan av olika biologiska skadegörare. Rotröta på gran, snytbagge och älgar är några sedan länge välkända skadegörare som var och en ger förluster i miljardklassen årligen. Men bilden är inte statisk, vi har sett en exponentiell ökning av nya skadesvampar och -insekter under de senaste decennierna.

Det är främst vår ökade handel och klimatförändringar som driver på denna utveckling. Som medlem i EU ska Sverige stoppa nya hot vid unionens yttre gräns. Men vi har inte tillräcklig beredskap i form av lagstiftning eller ersättning för skador för att hantera nya hot inom landet. I ett nötskal: Vem betalar skogsägare X för att sanera sin skog när den angrips av en ny skadegörare som potentiellt hotar också grannens skog eller rentav hela Sveriges?

En annan typ av allvarliga problem som ökat i betydelse över tid är skadegörare i våra fröplantager för gran som begränsar möjligheten att förverkliga de genetiska vinster som görs i förädlingsarbetet. Fröproduktionen äts till stor del upp av insekter och rostsvamp. Detta gör att vi inte har någon marginal för att välja bort genetiskt mindre gynnsamt material ur fröplantagerna.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…