Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige?

Seminarium

Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige? Mer information
Mer information

Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige?

Ett seminarium för särskilt inbjudna.

Rådgivningen har en nyckelroll i arbetet för att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft. Många företagare behöver stöd i sin utveckling mot tillväxt och lönsamhet och för tillfället har svenskt lantbruk ett starkt behov av att vända den negativa trenden i livsmedelsproduktionen.

Lantbruksföretagen förändras ständigt. Företagen växer och behöver utveckla sin kompetens och färdigheter inom produktion, organisation och marknad.  Därför behöver rådgivningen också utvecklas för att möta nuvarande och kommande behov. Vi behöver skapa arbetssätt och samarbeten som lyfter människor och som höjer verkningsgraden för all den kunskap som finns hos rådgivnings-företagen.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och kommittén för lönsam uthållig primär produktion, LUPP, har som uppdrag att främja ett svenskt konkurrenskraftigt, marknadsfokuserat och uthålligt lantbruk i tillväxt. KSLA erbjuder en obunden arena där ämnen som engagerar diskuteras ur olika synvinklar. Vi bjuder härmed in representanter från rådgivningsorganisationer, SLU, LRF m.m. till detta seminarium. Vi vill med denna inbjudan tillföra ny och inspirerande energi i utvecklingen av rådgivningen. Det kommer att vara mycket intressanta dagar med en blandning av inspirerande föredrag från personer från olika företag och branscher (även internationellt), möjlighet till utvecklande diskussioner och intressanta möten mellan människor.

Vi ser detta som årets mest intressanta seminarie för dig som arbetar såväl operativt som strategiskt med att utveckla rådgivningen inom din organisation. Inbjudan riktar sig till särskilt utvalda personer som har påverkan på morgondagens rådgivning till svenska lantbruksföretag.

I skrivande stund är inte detaljprogrammet klart, men vi återkommer med det så snart som möjligt.

Seminariet kommer att genomföras på Sånga-Säby.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…