Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige?

Seminarium

Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige? Mer information
Mer information

Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige?

Ett seminarium för särskilt inbjudna.

Rådgivningen har en nyckelroll i arbetet för att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft. Många företagare behöver stöd i sin utveckling mot tillväxt och lönsamhet och för tillfället har svenskt lantbruk ett starkt behov av att vända den negativa trenden i livsmedelsproduktionen.

Lantbruksföretagen förändras ständigt. Företagen växer och behöver utveckla sin kompetens och färdigheter inom produktion, organisation och marknad.  Därför behöver rådgivningen också utvecklas för att möta nuvarande och kommande behov. Vi behöver skapa arbetssätt och samarbeten som lyfter människor och som höjer verkningsgraden för all den kunskap som finns hos rådgivnings-företagen.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och kommittén för lönsam uthållig primär produktion, LUPP, har som uppdrag att främja ett svenskt konkurrenskraftigt, marknadsfokuserat och uthålligt lantbruk i tillväxt. KSLA erbjuder en obunden arena där ämnen som engagerar diskuteras ur olika synvinklar. Vi bjuder härmed in representanter från rådgivningsorganisationer, SLU, LRF m.m. till detta seminarium. Vi vill med denna inbjudan tillföra ny och inspirerande energi i utvecklingen av rådgivningen. Det kommer att vara mycket intressanta dagar med en blandning av inspirerande föredrag från personer från olika företag och branscher (även internationellt), möjlighet till utvecklande diskussioner och intressanta möten mellan människor.

Vi ser detta som årets mest intressanta seminarie för dig som arbetar såväl operativt som strategiskt med att utveckla rådgivningen inom din organisation. Inbjudan riktar sig till särskilt utvalda personer som har påverkan på morgondagens rådgivning till svenska lantbruksföretag.

I skrivande stund är inte detaljprogrammet klart, men vi återkommer med det så snart som möjligt.

Seminariet kommer att genomföras på Sånga-Säby.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…