Hur utvecklar vi svensk sortprovning?

Rundabordsmöte

Hur utvecklar vi svensk sortprovning? Mer information

Se konferensen på film här!

Sortfrågor har av tradition varit ett område som lockat till stort engagemang från såväl industri, rådgivning, försöksverksamhet som odlare. Jordbruksverket har ett ansvar för det regelverk som berör sortprovningen, inklusive tillämpningen av EUs regelverk i Sverige. EUs regelverk är nu under revidering och det har varit en remissrunda under våren. SLU koordinerar i dagsläget sortförsök och svarar för utvärdering av resultat. Hushållningssällskapen är engagerade i genomförandet av försöken.

SUF tog initiativ till en diskussion om hur sortprovningen fungerar och några önskemål om hur den borde utvecklas i anslutning till Borgebydagarna i Skåne. Borgebydagarna är Sveriges största fältodlingsmässa och samlar runt 15 000 besökare vara många är sysselsatta med praktisk växtodling.

Omfattning och inriktning av den svenska sortprovningen skiljer sig en hel del mellan olika grödor. Det är nu dags att föra den diskussionen vidare. KSLA och SUF bjuder därför in till ett samtal om frågor som rör sortprovning, i första hand provningen av olika sorters odlingsegenskaper.

Program

Moderator
Eva Karin Hempel, SUF

9.30
Välkommen
Johan Biärsjö KSLA

9.35
Varför engagerar sortfrågor?
Eva-Karin Hempel, SUF

9.40
Vad provas och hur? Vad provas inte?
Björn Andersson, FältForsk SLU

9.50
Marknadsperspektiv på sortprovningen
Desirée Börjesdotter, Lantmännen SW Seed, Anette Hägnefelt, Weibulls Horto

10.20
Hur hämtar odlare och rådgivare sin sortinformation?
Magnus Börjeson, ekologisk odlare i Östergötland, Nils Yngveson HIR Malmöhus, Magnus Engstedt, Länsstyrelsen Jönköping

11.00
Diskussion – Vilken svensk provning behövs i mindre grödor?

11.30
Diskussion – Hur kan provning i stora grödor förbättras?

12.00
Avslutning, därefter lunch

Kort diskussion i anslutning till respektive block i programmet.

 


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…