Hur utvecklar vi svensk sortprovning?

Rundabordsmöte

Hur utvecklar vi svensk sortprovning? Mer information

Se konferensen på film här!

Sortfrågor har av tradition varit ett område som lockat till stort engagemang från såväl industri, rådgivning, försöksverksamhet som odlare. Jordbruksverket har ett ansvar för det regelverk som berör sortprovningen, inklusive tillämpningen av EUs regelverk i Sverige. EUs regelverk är nu under revidering och det har varit en remissrunda under våren. SLU koordinerar i dagsläget sortförsök och svarar för utvärdering av resultat. Hushållningssällskapen är engagerade i genomförandet av försöken.

SUF tog initiativ till en diskussion om hur sortprovningen fungerar och några önskemål om hur den borde utvecklas i anslutning till Borgebydagarna i Skåne. Borgebydagarna är Sveriges största fältodlingsmässa och samlar runt 15 000 besökare vara många är sysselsatta med praktisk växtodling.

Omfattning och inriktning av den svenska sortprovningen skiljer sig en hel del mellan olika grödor. Det är nu dags att föra den diskussionen vidare. KSLA och SUF bjuder därför in till ett samtal om frågor som rör sortprovning, i första hand provningen av olika sorters odlingsegenskaper.

Program

Moderator
Eva Karin Hempel, SUF

9.30
Välkommen
Johan Biärsjö KSLA

9.35
Varför engagerar sortfrågor?
Eva-Karin Hempel, SUF

9.40
Vad provas och hur? Vad provas inte?
Björn Andersson, FältForsk SLU

9.50
Marknadsperspektiv på sortprovningen
Desirée Börjesdotter, Lantmännen SW Seed, Anette Hägnefelt, Weibulls Horto

10.20
Hur hämtar odlare och rådgivare sin sortinformation?
Magnus Börjeson, ekologisk odlare i Östergötland, Nils Yngveson HIR Malmöhus, Magnus Engstedt, Länsstyrelsen Jönköping

11.00
Diskussion – Vilken svensk provning behövs i mindre grödor?

11.30
Diskussion – Hur kan provning i stora grödor förbättras?

12.00
Avslutning, därefter lunch

Kort diskussion i anslutning till respektive block i programmet.

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…