Hur utvecklar vi svensk sortprovning?

Rundabordsmöte

Hur utvecklar vi svensk sortprovning? Mer information

Se konferensen på film här!

Sortfrågor har av tradition varit ett område som lockat till stort engagemang från såväl industri, rådgivning, försöksverksamhet som odlare. Jordbruksverket har ett ansvar för det regelverk som berör sortprovningen, inklusive tillämpningen av EUs regelverk i Sverige. EUs regelverk är nu under revidering och det har varit en remissrunda under våren. SLU koordinerar i dagsläget sortförsök och svarar för utvärdering av resultat. Hushållningssällskapen är engagerade i genomförandet av försöken.

SUF tog initiativ till en diskussion om hur sortprovningen fungerar och några önskemål om hur den borde utvecklas i anslutning till Borgebydagarna i Skåne. Borgebydagarna är Sveriges största fältodlingsmässa och samlar runt 15 000 besökare vara många är sysselsatta med praktisk växtodling.

Omfattning och inriktning av den svenska sortprovningen skiljer sig en hel del mellan olika grödor. Det är nu dags att föra den diskussionen vidare. KSLA och SUF bjuder därför in till ett samtal om frågor som rör sortprovning, i första hand provningen av olika sorters odlingsegenskaper.

Program

Moderator
Eva Karin Hempel, SUF

9.30
Välkommen
Johan Biärsjö KSLA

9.35
Varför engagerar sortfrågor?
Eva-Karin Hempel, SUF

9.40
Vad provas och hur? Vad provas inte?
Björn Andersson, FältForsk SLU

9.50
Marknadsperspektiv på sortprovningen
Desirée Börjesdotter, Lantmännen SW Seed, Anette Hägnefelt, Weibulls Horto

10.20
Hur hämtar odlare och rådgivare sin sortinformation?
Magnus Börjeson, ekologisk odlare i Östergötland, Nils Yngveson HIR Malmöhus, Magnus Engstedt, Länsstyrelsen Jönköping

11.00
Diskussion – Vilken svensk provning behövs i mindre grödor?

11.30
Diskussion – Hur kan provning i stora grödor förbättras?

12.00
Avslutning, därefter lunch

Kort diskussion i anslutning till respektive block i programmet.

 


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…