Indikatorer för biologisk mångfald i jord- skog- och vattenbruk INSTÄLLT

Rundabordsmöte

Indikatorer för biologisk mångfald i jord- skog- och vattenbruk INSTÄLLT Klicka för mer information

Endast för särskilt inbjudna

På grund av det rådande corona-läget är seminariet inställt och flyttas fram till hösten 2020.

I EU arbetar man just nu med att ta fram en strategi för biodiversitet, som kommer att ingå i den Gröna given och vara klar i slutet av mars. I FN pågår förberedelser med att utforma FN:s nya strategiska plan för biologisk mångfald, beslut tas i Kunming i Kina hösten 2020.

Frågor kring biologisk mångfald inom jord-, skog- och vattenbruk är frågor som berör KSLA:s verksamhetsområden i allra högsta grad. Akademien är en självklar aktör för att öka kunskapen i samhället när det gäller biologisk mångfald i relation till brukandet av våra naturresurser. För att kunna mäta biologisk mångfald efterfrågar brukarna välgrundade och hanterbara indikatorer. Förslaget är att detta blir fokus i arbetet.

KSLA kommer vid detta första rundabordssamtal med hjälp av experter inom akademien att fokusera på vilka frågor som behöver belysas samt mål och syfte med detta arbete. Moderator är Eva Thörnelöf. Ett uppföljande rundabordssamtal sker senare i år då även externa deltagare bjuds in.