Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en grönare värld

Seminarium

Samarrangemang mellan KSLA och RIFO. De som anmäler sig – senast den 17 maj – kommer att få en länk till webbinariet.


Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en grönare värld Mer information
Mer information

Låt oss samtala om hur forskningspolitiken och de gröna näringarna tillsammans kan lösa de stora samhällsutmaningarna, med FN:s hållbarhetsmål och stärkt konkurrenskraft i fokus. Utgångspunkt för samtalet är KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik, Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft.

Näringsrik mat, rent vatten, förnybar energi, hållbara material och friska livsmiljöer är själva grunden för människans existens. De gröna näringarna har en nyckelroll för att lösa de globala samhällsutmaningarna. Här krävs banbrytande forskning, nytänkande tillämpningar och ökad samverkan.

Välkommen till ett digitalt dialogseminarium om hindren och möjligheterna kring bioekonomi, livsmedelsförsörjning, vattenresurser och stads- och landsbygdsutveckling. Seminariet är ett samarbete mellan RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare, och KSLA:s Forskningsutskott.

Medverkar gör Charlotte Bengtsson, vd Skogforsk, Per Frankelius, forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet, Måns Nilsson, vd Stockholm Environment Institute, Markku Rummukainen,
professor i klimatologi vid Lunds universitet, Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig Livsmedelsföretagen, Mats Berglund, forskningspolitisk talesperson och riksdagsledamot (MP),
Ulrika Heie, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet (C) och Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande Näringsutskottet (S).

Samtalsledare är Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, och Jens Mattsson, generaldirektör FOI, båda ledamöter i KSLA:s forskningsutskott.

Program i pdf:n ovan.