Insekter som produktionsdjur i lantbruket – den nya flugan

Seminarium

Insekter som produktionsdjur i lantbruket – den nya flugan Mer information

Insekter som produktionsdjur i lantbruket – den nya flugan

Efterfrågan på högvärdigt foderprotein är stor, eftersom världsbefolkningen växer och konsumtionen av animaliska produkter ökar. Idag är soja- och fiskmjöl de vanligaste proteinkällorna i djurfoder, men båda ifrågasätts eftersom de har stor negativ miljöpåverkan och inte anses hållbara i längden. Alternativa proteinkällor söks runt om i världen och en FAO-rapport från 2013 har fastställt att innovativa sätt att producera mat krävs för att försörja den växande världsbefolkningen.

 

Samtidigt slänger vi maten från en av fyra matpåsar vi bär hem. Knappt hälften av avfallets växtnäring återvinns som organiskt gödselmedel genom kompostering och rötning, och resterande del eldas upp. Globalt sett återvinns endast 25 % medan resten i huvudsak hamnar på mer eller mindre kontrollerade soptippar. I det organiska avfallet finns stora mängder energi och viktiga näringsämnen lagrade. Genom att utvinna proteiner från avfallet skulle man kunna minska sopmängderna, återvinna näringsämnen och producera inhemskt proteinfoder.

 

I fluglarvskompostering omvandlas organiska restmaterial såsom matavfall och stallgödsel till högvärdigt djurprotein och organiskt gödselmedel, som är mer koncentrerat än ursprungs-materialet. Ur svensk synvinkel är det av stort intresse att inom landet kunna producera högvärdigt protein direkt ur organiska restprodukter – utan att ens passera åkern. Det protein som kan utvinnas ur avfallet i Sverige motsvarar 350 % av den svenska fiskmjölsmarknaden. Riskerna som måste hanteras är många, men möjligheterna för ett hållbart kretslopp med avfall och insekter är fler.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

ATL 2013-05-17:
Fluglarver kan bli utmärkt djurfoder

Svenska Dagbladet 2014-10-13/14:
Fluglarver kan ta hand om matavfallet

 

2014-10-21-Insekter

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…