Internationell politik och ekonomi – viktigt för de gröna och blå näringarna

Rundabordsmöte

Internationell politik och ekonomi – viktigt för de gröna och blå näringarna Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna

Internationell politik och ekonomi – viktigt för de gröna och blå näringarna

Under 2018 arrangerar KSLA:s internationella utskott en serie rundabordssamtal som ska ge kunskap, insikter och underlag inför utskottets fortsatta arbete. Målsättningen är att stimulera till att det internationella perspektivet beaktas i alla kommittéer och utskott och att länka KSLA:s aktiviteter till internationella processer. Just de internationella processerna kommer också att belysas på mötet med KSLA:s kommittéer och utskott i augusti.

Tre rundabordssamtal är inplanerade. Det första rundabordssamtalet behandlade internationella processer av vikt för KSLA:s verksamhet, det andra kommer att ta upp internationell politik, bl.a. demografi, ekonomisk utveckling och realpolitik och det tredje samtalet kommer kretsa kring hur internationellt verksamma företag ser på framtidens utmaningar.

I det andra rundabordssamtalet kommer vi koncentrera oss på skeenden och processer som ligger utanför de gröna och blå sektorerna, men som ändå är viktiga för dessa sektorer. Det handlar om förändringsprocesser i den internationella politiken, internationell ekonomi och geopolitik. Demografisk och ekonomisk utveckling samt förändringar i säkerhetspolitiska överväganden och förändringar i handelspolitiken kan både på kort och på lång sikt påverka förutsättningarna för de areella näringarna.