Internationell politik och ekonomi – viktigt för de gröna och blå näringarna

Rundabordsmöte

Internationell politik och ekonomi – viktigt för de gröna och blå näringarna Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna

Internationell politik och ekonomi – viktigt för de gröna och blå näringarna

Under 2018 arrangerar KSLA:s internationella utskott en serie rundabordssamtal som ska ge kunskap, insikter och underlag inför utskottets fortsatta arbete. Målsättningen är att stimulera till att det internationella perspektivet beaktas i alla kommittéer och utskott och att länka KSLA:s aktiviteter till internationella processer. Just de internationella processerna kommer också att belysas på mötet med KSLA:s kommittéer och utskott i augusti.

Tre rundabordssamtal är inplanerade. Det första rundabordssamtalet behandlade internationella processer av vikt för KSLA:s verksamhet, det andra kommer att ta upp internationell politik, bl.a. demografi, ekonomisk utveckling och realpolitik och det tredje samtalet kommer kretsa kring hur internationellt verksamma företag ser på framtidens utmaningar.

I det andra rundabordssamtalet kommer vi koncentrera oss på skeenden och processer som ligger utanför de gröna och blå sektorerna, men som ändå är viktiga för dessa sektorer. Det handlar om förändringsprocesser i den internationella politiken, internationell ekonomi och geopolitik. Demografisk och ekonomisk utveckling samt förändringar i säkerhetspolitiska överväganden och förändringar i handelspolitiken kan både på kort och på lång sikt påverka förutsättningarna för de areella näringarna.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…