Internationell politik och ekonomi – viktigt för de gröna och blå näringarna

Rundabordsmöte

Internationell politik och ekonomi – viktigt för de gröna och blå näringarna Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna

Internationell politik och ekonomi – viktigt för de gröna och blå näringarna

Under 2018 arrangerar KSLA:s internationella utskott en serie rundabordssamtal som ska ge kunskap, insikter och underlag inför utskottets fortsatta arbete. Målsättningen är att stimulera till att det internationella perspektivet beaktas i alla kommittéer och utskott och att länka KSLA:s aktiviteter till internationella processer. Just de internationella processerna kommer också att belysas på mötet med KSLA:s kommittéer och utskott i augusti.

Tre rundabordssamtal är inplanerade. Det första rundabordssamtalet behandlade internationella processer av vikt för KSLA:s verksamhet, det andra kommer att ta upp internationell politik, bl.a. demografi, ekonomisk utveckling och realpolitik och det tredje samtalet kommer kretsa kring hur internationellt verksamma företag ser på framtidens utmaningar.

I det andra rundabordssamtalet kommer vi koncentrera oss på skeenden och processer som ligger utanför de gröna och blå sektorerna, men som ändå är viktiga för dessa sektorer. Det handlar om förändringsprocesser i den internationella politiken, internationell ekonomi och geopolitik. Demografisk och ekonomisk utveckling samt förändringar i säkerhetspolitiska överväganden och förändringar i handelspolitiken kan både på kort och på lång sikt påverka förutsättningarna för de areella näringarna.


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…