Gunilla Tornqvist


Investment in developing country agriculture

Gunilla Tornqvist


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Gunilla Tornqvist KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Gunilla Tornqvist Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Gunilla Tornqvist Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Gunilla Tornqvist Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.