Climate Change and Land

Seminarium

Climate Change and Land

A seminar about the new IPCC special report.

In August 2019 IPCC (the Intergovernmental Panel on Climate Change) will release its Special Report “Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems”. In this seminar we will learn directly from IPCC authors about the panel’s findings on how land-use, such as agriculture and forestry, and climate change interact.

Ecosystems on land, on which we depend for much of our food, energy and materials, are deeply impacted by a changing climate. Functioning terrestrial ecosystems are also important for mitigation as well as adaptation to climate change. The challenges are many, complicated and very large, which also the IPBES report on biodiversity released in May 2019 emphasised. IPBES identified land use change as the greatest driver of losses in terrestrial ecosystem diversity and functionality, while climate change is the third greatest driver, but of growing importance.

Some of the questions to be addressed by the scientists and the panel reflecting on the report are: What are the implications of the IPCC report for sustainable land-use and management of terrestrial ecosystems globally and in Sweden? What choices are we confronted with? How can we meet the expected increasing biomass demand for food, energy and materials while adapting to and mitigating climate change? What do we know about regional differences in how land-use and climate interact? Are there solutions that may meet the double challenges of climate change and degradation of terrestrial ecosystems?

The seminar is a collaboration between: KSLA, SMHI, Chalmers, Focali, IEA Bioenergy, and SIANI.

On the report →

In April 2016, the IPCC Panel decided to prepare the report. 103 experts from 52 countries were selected as Coordinating Lead Authors and Lead Authors – who will draft each individual chapter – and Review Editors, who will ensure that comments by experts and governments are given appropriate consideration as the report develops.

Register no later than 26 Aug.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…