Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna

Seminarium

Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna Mer information
Mer information

Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna – utmaningar och möjligheter

De s.k. BRIC-ländernas – Brasilien, Ryssland, Indien och Kina – satsningar inom jord- och skogsbruk tilldrar sig allt större intresse. I åtminstone tre av dem (Ryssland möjligen undantaget) kombineras målmedvetna satsningar på forskning och innovation inom de gröna sektorerna med stora tillhörande industriella investeringar och uppbyggandet av internationella relationer.

KSLA:s kommitté för internationella lantbruksfrågor – KIL – har intresserat sig för dessa storskaliga förändringar i vår samtid och bl.a. fördjupat sig i brasilianska förhållanden. Seminariet ska försöka spegla viktiga aspekter på omdaningar i Brasilien, med utblickar till övriga BRIC-länder. Frågor som kommer att belysas innefattar:

  • Trender och styrkeområden när det gäller Brasiliens satsningar på forskning och innovation inom bioområdet; policyfrågor; relationen till Sverige.
  • Trender inom brasilianskt skogsbruk – även avskogning, lokal utkomst/landsbygdsutveckling, markrestaurering, olika strategier i olika delar av landet.
  • Trender i Indien, Kina och Ryssland.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

#jord-skog-bric


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…