Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna

Seminarium

Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna Mer information
Mer information

Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna – utmaningar och möjligheter

De s.k. BRIC-ländernas – Brasilien, Ryssland, Indien och Kina – satsningar inom jord- och skogsbruk tilldrar sig allt större intresse. I åtminstone tre av dem (Ryssland möjligen undantaget) kombineras målmedvetna satsningar på forskning och innovation inom de gröna sektorerna med stora tillhörande industriella investeringar och uppbyggandet av internationella relationer.

KSLA:s kommitté för internationella lantbruksfrågor – KIL – har intresserat sig för dessa storskaliga förändringar i vår samtid och bl.a. fördjupat sig i brasilianska förhållanden. Seminariet ska försöka spegla viktiga aspekter på omdaningar i Brasilien, med utblickar till övriga BRIC-länder. Frågor som kommer att belysas innefattar:

  • Trender och styrkeområden när det gäller Brasiliens satsningar på forskning och innovation inom bioområdet; policyfrågor; relationen till Sverige.
  • Trender inom brasilianskt skogsbruk – även avskogning, lokal utkomst/landsbygdsutveckling, markrestaurering, olika strategier i olika delar av landet.
  • Trender i Indien, Kina och Ryssland.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

#jord-skog-bric