Jordpäron. Svensk ekonomihistorisk läsebok

Boksamtal

Jordpäron. Svensk ekonomihistorisk läsebok Mer information
Mer information

Kom och fira utgivningen av
Jordpäron. Svensk ekonomihistorisk läsebok!

Mat för dagen och tak över huvudet – det är sådant som har bekymrat människan i alla tider. Hon har också gjort sig föreställningar om ett gott liv och en värdig vardag. För detta har hon varit beredd att kämpa – om resursutrymmet och om en rimlig och rättvis fördelning av allt det som hon har bemödat sig om och skapat.

Allt detta kan kallas ekonomi, som under långa tider var synonymt med begreppet hushållning. I Sverige går det att följa det ekonomiska tänkandet inom befolkningen i skrifter och dokument från Heliga Birgittas tid och framåt.

Boken Jordpäron, med historikern och publicisten Anders Björnsson och professorn i ekonomisk historia Lars Magnusson som redaktörer, presenterar dem i rikt urval. Källtexterna kommenteras i essäer skrivna av specialister på olika epoker i svensk historia.

Jordpäron ges ut av Bokförlaget Atlantis och kan läsas som en pendang till den idéhistoriska läseboken Gyllene äpplen som utkom 1991 (red. S. Widmalm). I Jordpäron står de ekonomiska idéerna i fokus: hur jorden ska brukas, handeln ordnas, framsteg åstadkommas och hur folkets välfärd ska säkras.

Program

Kaffe och smörgås i Oscars källare kl. 17.30–18.00

Moderator: Anders Björnsson, publicist och historiker

Välkomsthälsning och inledning
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD

Presentation av projektet Jordpäron
Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet

Reflexioner av författare kring boken och projektet
Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet
Mats Morell, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Synpunkter på boken
Janken Myrdal, professor i agrarhistoria, SLU
Olle Josephson, professor i nordiska språk, Stockholm universitet.

Panelsamtal
Samtal om projektet och dess betydelse mellan föredragshållarna och med inlägg från auditoriet under ledning av Anders Björnsson.

Ca 20.00 Mingel i Oscars källare med vin och snittar. Boken finns till försäljning till förmånligt pris.

Välkommen!

Anmälan: www.kslab.ksla.se Obs, obligatorisk anmälan senast den 1 juni.


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…