Jubileumsexkursioner

Akademisammankomst

Jubileumsexkursioner Mer information
Mer information

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

2013-06-12-Jub-exkursioner

Fyra exkursioner i Stockholm/Uppland med tema nutid.

 

• Skog, naturmiljö och hamn – Hargs Bruk, Uppland

I norra Roslagen ligger Hargs Bruk, en av landets bäst bevarade bruksmiljöer med välskötta skogar och byggnader, en egendom med stora kultur-, landskaps-, natur- och jaktvärden.

Under exkursionen får vi en inblick i företagets historiska utveckling från järnbruk med träkolsslukande smedjor till dagens miljöanpassade skogsbruk. Vi får också se hur gamla kulturbyggnader omvandlats till attraktiva boendemiljöer och hur malmutskeppningen från Dannemora gruvor åter har kommit igång i Hargshamn. Vi kommer dessutom att göra ett besök vid den futuristiskt byggda ladugården vid Löhammar.

Mellan exkursionspunkterna guidas vi genom skogsmiljöer av skiftande slag. Ciceron: Ulf Dietrichson.

→ Anmälan till exkursion Hargs Bruk.

 

• Stockholms mellan- och ytterskärgård

En skärgårdsexkursion för att uppleva ett representativt och unikt skärgårdsavsnitt med dess variation, skönhet, botaniska, zoologiska, geologiska och kulturhistoriska innehåll samt dess bevarandevärden. Ciceron: Rune Frisén.

Anmälan till exkursion Stockholms skärgård.

 

• Nationalstadsparken och vetenskapens landskap

På Norra Djurgården finns ett av våra bäst bevarade historiska landskap, uppbyggt av flera fullt synbara tidsskikt. Den kungliga jaktparken konserverade 1600-talets landskap och kom att lämpa sig för agrikulturell försöksverksamhet, vilket Abraham Niklas Edelcrantz etablerade vid Stora Skuggan runt sekelskiftet 1700–1800. Nya grödor, tekniker och skötselanvisningar blev till förebild för andra och inledningen till den gröna revolutionen i vårt land. Inom skogsbruket verkade samtidigt Israel af Ström, som lade grunden till utvecklingen av en nationell skogshushållning och högre skoglig utbildning i Sverige.

När vår akademi grundades skapades ett vetenskapligt experimentalfält granne med Stora Skuggan. Med det startade den moderna jordbruksforskningen i Sverige. Den vetenskapliga profilen på landskapet har senare förstärkts genom att flera forskningsinstitutioner förlagts hit och vetenskapsstaden fullbordades genom Stockholms universitets lokalisering hit under 1960-talet.

Anmälan till exkursion Nationalstadsparken.

 

• Produktionsjordbruk i mötet mellan land och stad

Inställd. Kommer att genomföras under 2014.

En resa från Stockholm till Ultuna som belyser förutsättningarna för det tätortsnära lantbruksföretagandet som använder resurserna jord och skog som bas. Under resan ser vi på hot och möjligheter, t ex marker som odlas där asfaltering kan dyka upp som ett lönsamt inslag i växtföljden.  Och vilka är möjligheterna med en mångmiljonmarknad runt stugknuten?

 

KSLA emblem 200 o 1813-2013 t h


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…