Jubileumskonferensen För stundande skördar

Konferens

Jubileumskonferensen För stundande skördar Mer information
Mer information

2013-06-11-Jub-konferens

En dag om hur dåtiden, nutiden och framtiden vävs samman i ett obrutet mönster.


Särskilda gäster:
H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Carl Philip.
Moderator
: Johan Kuylenstierna, Executive Director vid Stockholm Environment Institute, SEI.

Scrolla ned för bilder!

Se även hovets inlägg om arrangemanget.

Förmiddagsprogram 10.00–12.00

DÅ & NU: Akademien som framtidsprojekt för svenskt välstånd under 200 år

Under de 200 år som Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien funnits har Sverige förändrats från ett agrart samhälle via ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Det kan tyckas paradoxalt att en kunglig akademi för lantbruket bildades under den tid som agrarsamhället påbörjade sin upplösning. Men denna upplösning var samtidigt en modernisering och en absolut förutsättning för industrisamhällets framväxt och för detta har akademien spelat en viktig roll.

Akademien samlade dåtidens expertis inom många områden, inte bara från lantbruket. Den hade även ett statligt förvaltningsuppdrag. Den lantbruksvetenskapliga forskningen och det statliga uppdraget kom i takt med samhällets omvandling att med tiden övertas av andra institutioner men behovet kvarstår av att binda samman och diskutera den gröna sektorns teori och praktik, landsbygdens relation till städerna och vad som odlas med det vi äter.

Denna uppgift har akademien förvaltat genom 200 år.

Välkomsthälsning
Lena Gerholm, prorektor Stockholms universitet & Kerstin Niblaeus, preses KSLA

Om jordens kraftkorn, törnets vindruvor och om det goda och det onda över huvudtaget – den tidiga lantbruksvetenskapens teori och praktik
Ulrich Lange, universitetslektor

Akademiens olika roller och uppdrag under 200 år
Nils Edling, universitetslektor

Frigörelse och framgång – pigan, torparen och lantbruksutveckling
Ann-Catrin Östman, akademilektor

Diskussions- och frågestund, lunch
Mingel, bokbord, miniföredrag!

Eftermiddagsprogram 14.00–17.00

FRAMTIDEN:
Du sköra nya värld. Femton unga akademiker blickar mot
vårt bruk av naturresurser år 2063

Vi befinner oss femtio år in i framtiden och i en ny spännande värld. Världsbefolkningen uppgår nu till 10 miljarder människor. Tekniska innovationer har skapat nya möjligheter för hur vi lever våra liv, hur vi arbetar och hur vi ordnar vår vardag. I centrum för denna förändring står vårt brukande av naturresurserna och hur dessa nyttjas, förvaltas och omvandlas.

Samtidigt står människan inför nya hot och förändringar som ligger bortom vår kontroll. Multiresistenta smittor, brist på fossila bränslen, folkvandring och invasiva arter är lika mycket del av vår vardag som internetbaserad äldrevård och kretsloppskunskap i grundskolan.

Hur vi siade om framtiden
En guidad tur i Vision 2063

Du sköra nya värld – del I
Smakprov och utvecklingar från skriften med samma namn. Glokalfokus, antibiotika och hur vi lever i staden och på landsbygden.

Mellanakt för personliga möten och framtidssamtal
Diskutera fördjupningsområden med Framtidsprojektets deltagare och andra och se en utställning om framtidsstudier.

Du sköra nya värld – del II
Avstamp mot handling. Stadens gröna näring, odlingslandskapet, vatten- och skogsbruk.

Konferensen avslutas
Fortsatt möjlighet att diskutera framtidsfrågor med Framtidsprojektet.

Till dokumentation från Jubileumskonferensen

KSLAT nr 3-2013 Framtidsprojektet – ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063

KSLAT nr 10-2013 För stundande skördar – jubileumskonferensens första del och jubileumsexkursionerna

 

Foton

Bilderna är fria att använda, men ange/Free to use, but state
©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Mats Gerentz.
Klicka på bilden ett par gånger för att få större format.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#fss2063  @KSLA_Academy

 

KSLA emblem 200 o 1813-2013 t h


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…