Julita Gård, då och nu

Akademisammankomst

Julita Gård är målet för akademiens vårexkursion i år. Gården består av en vidsträckt herrgårdspark med trädgårdar, bevarade byggnader och originalmiljöer som mejeri, brandstation, tegelbruk. Här finns också Nordiska museets levande samlingar av kulturväxter som äppelgenbanken, pionsamlingen och humlegenbanken. Vi börjar morgonen med den formella delen av sammankomsten på KSLA, därefter gemensam bussfärd till och från Julita, välkommen!


Julita Gård, då och nu Mer information
Mer information

Julita Gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år; från forntiden med vikingatidens storgård, medeltidens cistercienskloster, den äldre vasatidens kungsgård, 1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talens högadliga herrgård och storgods fram till 1900-talets rationaliseringar och Nordiska museets publika verksamhet.

Guider vid besöket är Ulrich Lange, KSLA-ledamot, professor och en av författarna till boken ”Julita gård – människor och landskap under tusen år”, som utkom 2019, samt Maria Ingras, enhetschef för Nordiska museets publika aktiviteter, och byggnadsantikvarie Fredrik Elton.

Länk till KSLA-poddens avsnitt om Julita Gård


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…