Julita Gård, då och nu

Akademisammankomst

Julita Gård är målet för akademiens vårexkursion i år. Gården består av en vidsträckt herrgårdspark med trädgårdar, bevarade byggnader och originalmiljöer som mejeri, brandstation, tegelbruk. Här finns också Nordiska museets levande samlingar av kulturväxter som äppelgenbanken, pionsamlingen och humlegenbanken. Vi börjar morgonen med den formella delen av sammankomsten på KSLA, därefter gemensam bussfärd till och från Julita, välkommen!


Julita Gård, då och nu Mer information
Mer information

Julita Gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år; från forntiden med vikingatidens storgård, medeltidens cistercienskloster, den äldre vasatidens kungsgård, 1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talens högadliga herrgård och storgods fram till 1900-talets rationaliseringar och Nordiska museets publika verksamhet.

Guider vid besöket är Ulrich Lange, KSLA-ledamot, professor och en av författarna till boken ”Julita gård – människor och landskap under tusen år”, som utkom 2019, samt Maria Ingras, enhetschef för Nordiska museets publika aktiviteter, och byggnadsantikvarie Fredrik Elton.

Länk till KSLA-poddens avsnitt om Julita Gård


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…