Kan djurskydd vid slakt och religionsfrihet kombineras?

Seminarium

Kan djurskydd vid slakt och religionsfrihet kombineras? Mer information
Mer information

I Sverige är slakt utan bedövning förbjuden sedan 1937. I flertalet övriga EU-länder ges undantag för obedövad religiös slakt (judisk kosherslakt/shehitah och muslimsk halalslakt). Kosherslakten och en del halalslakt innebär att djurets hals skärs av in till halskotpelaren utan bedövning. En rapport från EU-kommissionen 2011 visar att den obedövade slakten inom EU är mycket större än vad som kan motiveras av efterfrågan. Följden blir att importerat kött från djur slaktade utan bedövning kommer ut i butikerna och restaurangerna även i Sverige och säljs till ovetande konsumenter, eftersom märkning saknas.

Syftet med seminariet är att med hjälp av olika experter redogöra för hur slakt av ett obedövat djur går till och belysa varför en del trosinriktningar inte vill acceptera bedövning före slakt. Vi vill också belysa vad som händer i en djurkropp vid bedövning före slakt och vad som händer vid slakt utan bedövning. Sett från svensk synpunkt är slakt utan bedövning främst en djurskyddsfråga, men redligheten mot konsumenten får inte heller glömmas bort eftersom märkningstvång inte föreligger. Dagen avslutas med en frågestund och diskussion, där huvudfrågan blir: ”Hur kan religionsfrihet, djurskydd och redlighet förenas?”

Seminariet vänder sig till alla som vill veta mera om detta aktuella ämne.

Program

Moderator        Marie-Louise Danielsson-Tham, leg. veterinär, professor, Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan, Örebro universitet

9.30 Samling, kaffe och te
10.00 Välkommen
Moderator Marie-Louise Danielsson-Tham
10.20 – 10.40 Bakgrundsbeskrivning och probleminventering
Johan Beck-Friis, Leg. veterinär, informationschef, Sveriges Veterinärförbund
10.45 – 11.00  Muslimsk slakt
Namir Zetali, Vice VD, Qibbla Halal Kött AB
11.05 – 11.20  Judisk slakt
Isak Nachman, Rabbin, Stockholms judiska församling
11.25 Paus
11.45 – 12.05   Vad händer vid slakt utan bedövning?
Lotta Berg, Leg. veterinär, docent, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
12.10 – 12.25  En politikerns syn
Riksdagsledamot Roger Tiefensee, C, ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet
12.30 Lunch
13.40 – 13.55  LRF:s syn
Annika Bergman, Styrelseledamot LRFs förbundstyrelse
14.00 – 14.15  Kött- och charkföretagens syn
Åke Rutegård, VD , Kött och Charkföretagen
14.20 – 14. 30 Konsumenternas syn
Jan Bertoft, Generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
14.35  Kaffe och te
14.55 – 15.10  Djurskyddet Sveriges syn
Sven Stenson, Ordförande Djurskyddet Sverige
15.15 – 15.30 Sveriges Veterinärförbunds syn
Kalle Hammarberg, Leg. veterinär, SVF:s djurskyddskommitté
15.35 – 16.30 Frågestund och diskussion
16.30  Avslutning

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…