Kan djurskydd vid slakt och religionsfrihet kombineras?

Seminarium

Kan djurskydd vid slakt och religionsfrihet kombineras? Mer information
Mer information

I Sverige är slakt utan bedövning förbjuden sedan 1937. I flertalet övriga EU-länder ges undantag för obedövad religiös slakt (judisk kosherslakt/shehitah och muslimsk halalslakt). Kosherslakten och en del halalslakt innebär att djurets hals skärs av in till halskotpelaren utan bedövning. En rapport från EU-kommissionen 2011 visar att den obedövade slakten inom EU är mycket större än vad som kan motiveras av efterfrågan. Följden blir att importerat kött från djur slaktade utan bedövning kommer ut i butikerna och restaurangerna även i Sverige och säljs till ovetande konsumenter, eftersom märkning saknas.

Syftet med seminariet är att med hjälp av olika experter redogöra för hur slakt av ett obedövat djur går till och belysa varför en del trosinriktningar inte vill acceptera bedövning före slakt. Vi vill också belysa vad som händer i en djurkropp vid bedövning före slakt och vad som händer vid slakt utan bedövning. Sett från svensk synpunkt är slakt utan bedövning främst en djurskyddsfråga, men redligheten mot konsumenten får inte heller glömmas bort eftersom märkningstvång inte föreligger. Dagen avslutas med en frågestund och diskussion, där huvudfrågan blir: ”Hur kan religionsfrihet, djurskydd och redlighet förenas?”

Seminariet vänder sig till alla som vill veta mera om detta aktuella ämne.

Program

Moderator        Marie-Louise Danielsson-Tham, leg. veterinär, professor, Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan, Örebro universitet

9.30 Samling, kaffe och te
10.00 Välkommen
Moderator Marie-Louise Danielsson-Tham
10.20 – 10.40 Bakgrundsbeskrivning och probleminventering
Johan Beck-Friis, Leg. veterinär, informationschef, Sveriges Veterinärförbund
10.45 – 11.00  Muslimsk slakt
Namir Zetali, Vice VD, Qibbla Halal Kött AB
11.05 – 11.20  Judisk slakt
Isak Nachman, Rabbin, Stockholms judiska församling
11.25 Paus
11.45 – 12.05   Vad händer vid slakt utan bedövning?
Lotta Berg, Leg. veterinär, docent, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
12.10 – 12.25  En politikerns syn
Riksdagsledamot Roger Tiefensee, C, ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet
12.30 Lunch
13.40 – 13.55  LRF:s syn
Annika Bergman, Styrelseledamot LRFs förbundstyrelse
14.00 – 14.15  Kött- och charkföretagens syn
Åke Rutegård, VD , Kött och Charkföretagen
14.20 – 14. 30 Konsumenternas syn
Jan Bertoft, Generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
14.35  Kaffe och te
14.55 – 15.10  Djurskyddet Sveriges syn
Sven Stenson, Ordförande Djurskyddet Sverige
15.15 – 15.30 Sveriges Veterinärförbunds syn
Kalle Hammarberg, Leg. veterinär, SVF:s djurskyddskommitté
15.35 – 16.30 Frågestund och diskussion
16.30  Avslutning

 


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…