Kan djurskydd vid slakt och religionsfrihet kombineras?

Seminarium

Kan djurskydd vid slakt och religionsfrihet kombineras? Mer information
Mer information

I Sverige är slakt utan bedövning förbjuden sedan 1937. I flertalet övriga EU-länder ges undantag för obedövad religiös slakt (judisk kosherslakt/shehitah och muslimsk halalslakt). Kosherslakten och en del halalslakt innebär att djurets hals skärs av in till halskotpelaren utan bedövning. En rapport från EU-kommissionen 2011 visar att den obedövade slakten inom EU är mycket större än vad som kan motiveras av efterfrågan. Följden blir att importerat kött från djur slaktade utan bedövning kommer ut i butikerna och restaurangerna även i Sverige och säljs till ovetande konsumenter, eftersom märkning saknas.

Syftet med seminariet är att med hjälp av olika experter redogöra för hur slakt av ett obedövat djur går till och belysa varför en del trosinriktningar inte vill acceptera bedövning före slakt. Vi vill också belysa vad som händer i en djurkropp vid bedövning före slakt och vad som händer vid slakt utan bedövning. Sett från svensk synpunkt är slakt utan bedövning främst en djurskyddsfråga, men redligheten mot konsumenten får inte heller glömmas bort eftersom märkningstvång inte föreligger. Dagen avslutas med en frågestund och diskussion, där huvudfrågan blir: ”Hur kan religionsfrihet, djurskydd och redlighet förenas?”

Seminariet vänder sig till alla som vill veta mera om detta aktuella ämne.

Program

Moderator        Marie-Louise Danielsson-Tham, leg. veterinär, professor, Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan, Örebro universitet

9.30 Samling, kaffe och te
10.00 Välkommen
Moderator Marie-Louise Danielsson-Tham
10.20 – 10.40 Bakgrundsbeskrivning och probleminventering
Johan Beck-Friis, Leg. veterinär, informationschef, Sveriges Veterinärförbund
10.45 – 11.00  Muslimsk slakt
Namir Zetali, Vice VD, Qibbla Halal Kött AB
11.05 – 11.20  Judisk slakt
Isak Nachman, Rabbin, Stockholms judiska församling
11.25 Paus
11.45 – 12.05   Vad händer vid slakt utan bedövning?
Lotta Berg, Leg. veterinär, docent, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
12.10 – 12.25  En politikerns syn
Riksdagsledamot Roger Tiefensee, C, ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet
12.30 Lunch
13.40 – 13.55  LRF:s syn
Annika Bergman, Styrelseledamot LRFs förbundstyrelse
14.00 – 14.15  Kött- och charkföretagens syn
Åke Rutegård, VD , Kött och Charkföretagen
14.20 – 14. 30 Konsumenternas syn
Jan Bertoft, Generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
14.35  Kaffe och te
14.55 – 15.10  Djurskyddet Sveriges syn
Sven Stenson, Ordförande Djurskyddet Sverige
15.15 – 15.30 Sveriges Veterinärförbunds syn
Kalle Hammarberg, Leg. veterinär, SVF:s djurskyddskommitté
15.35 – 16.30 Frågestund och diskussion
16.30  Avslutning

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…