Kan förluster av naturvärden kompenseras?

Extern arrangör

Kan förluster av naturvärden kompenseras? Mer information
Mer information

Kan förluster av naturvärden kompenseras?

Möjligheter och risker med en ökad tillämpning av ekologisk kompensation i Sverige

Ekologisk kompensation innebär att intrång i naturen som inte kan undvikas kompenseras på annan plats. Tidigare har krav på ekologisk kompensation nästan endast tillämpats vid intrång i skyddade områden. I dag finns starka signaler om att användningen av ekologisk kompensation kommer att öka i Sverige. I slutet av april 2017 redovisas regeringsutredningen om ekologisk kompensation med förslag om utvecklad lagstiftning, ökad användning och förenklad markåtkomst.

Seminariet vill belysa möjligheter och risker med en ökad användning av ekologisk kompensation, hur ekologisk kompensation kan användas som verktyg för att uppfylla de nationella miljömålen och hur vi kan skapa en enklare och mer förutsägbar process vid tillämpningen av kompensationsåtgärder.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan