Kaniner, kaniner, kaniner

Seminarium

Kaniner, kaniner, kaniner Mer information

Ett seminarium om… kaniner!

Ur ett nationellt, svenskt, perspektiv är kaninen en på många vis förbisedd art. Målet med seminariet är att undersöka det forskningsmässiga- och kommersiella intresset för domesticerade kaniner som produktionsdjur samt för vildkaninens jaktliga och biologiska roll. I en tid då människans slitage på naturresurserna allt mer uppmärksammas och skapar såväl vetenskaplig som publik oro, kan kaninen lyftas som en alternativ art för långsiktigt hållbar köttproduktion och småskalig areell näring i såväl vilda som domesticerade populationer.

Kaninen (Oryctolagus cuniculus) är en viktig resurs i många delar av Europa, som mat i form av domesticerade köttdjur, i form av ett viktigt jaktbyte samt inom läkemedelsindustrin och medicinsk forskning. I södra Europa är kaninuppfödning en förhållandevis stor näringsgren. Som produktionsdjur uppskattas kaninen bidra till en årlig omsättning på 1,6 miljarder euro inom EU, utöver det värderas antikroppsproduktionen inom läkemedelsindustrin till ytterligare 3 miljarder euro. Arten fungerar även som modelldjur i olika typer av biologiska försök, exempelvis i segregerade korsningsförsök som syftat till att identifiera sjukdomsgener.

Även i Sverige finns det kaninuppfödning, men inte av så stor ekonomisk betydelse i nuläget. Kanin för kommersiell uppfödning har dock potential även här, inte minst ur ett klimatperspektiv. Det finns studier som indikerar att arten är en klimatsmart omvandlare av vegetabilier till animaliska proteiner. Vilda kaniner är dessutom uppskattade och viktiga som jaktvilt såväl i södra Sverige som i övriga delar av Europa där arten förekommer. Kaniner används även för skinnproduktion och som sällskapsdjur.

Program:

Moderator: Göran Dalin, SLU

 09.30  Samling, kaffe/te

10.00  Välkomsthälsning, Göran Dalin, SLU samt ordförande i KSLA:s jordbruksavdelning

10.10  Inledning & Målformulering, Carl-Gustaf Thulin, CFW/SLU

10.30  Kaninen i Sverige – en historik, Hans Falk, Föreningen Gotlandskaninen

11.00  Kaninen som produktionsdjur, Gösta Johnsson, Vreta Kaningård

11.30  Kanin på menyn – en kulinarisk exposé, Marco Baudone, Le Rouge

12.00  Kort gemensam diskussion 

12.15  Lunch och kaffe

13.15  Regler för kaninuppfödning, Björn Dahlén, Jordbruksverket

13.45  Sjukdomar hos vilda och tama kaniner, Erik Ågren, SVA

14.15  Welfare of production rabbits, Stephanie Buijs, Agricultural and Fisheries Research

14.45  Kaffe/te

15.15  Kaniner – klimatsmart mat? Ulf Sonesson, SIK

15.45  Kaninen som jaktvilt, Hans von Essen, Svenska Jägareförbundet

 16.00  Diskussion

16.30  Avslutning

Mingel i Oscars källare