Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt

Seminarium

Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt

Förändrat klimat är en realitet och behovet av mat för världens befolkning ökar. Hur kan vi säkra att alla människor på jorden dagligen får 2000 kcal? Vilken betydelse får svenskt jordbruk i detta? Hur ska jordbruket anpassas till både en föränderlig värld och ett föränderligt klimat?

Jordbruk har alltid anpassat sig till nya och klimatologiska förutsättningar. I vår del av världen visar klimatscenarier en ökande potential för livsmedelsproduktion, medan det globalt ser mörkare ut. Olika omvärldsfaktorer, förutom klimatet, påverkar globala flöden och vår produktion här i Sverige. Under seminariet vill vi sätta svenskt jordbruks klimatanpassning i ett större sammanhang. Vilka nya förutsättningar, problem och möjligheter, innebär ett förändrat klimat för jordbruk och livsmedelsförsörjning i världen? Vilka är de största utmaningarna?

Seminariet tar avstamp i klimatavtalet från Paris 2015, där begreppet anpassning tydligare hamnat på agendan. Vi börjar med det globala perspektivet för att sedan anta ett nationellt perspektiv. Vi vill belysa möjligheter och hinder för det svenska jordbrukets klimatanpassning, men också visa vad som redan görs i form av nationell livsmedelsstrategi och regionala handlingsplaner.

Den som vill lära sig ännu mer om hur jordbruket kan anpassa sig till klimatförändringarna kan också anmäla sig till SVA-seminariet den 30 september ” Effektiv animalieproduktion i Sverige med friska djur i ett förändrat klimat – hur når vi dit?”

Delar av seminariet är på engelska.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 

Fredag 30 september arrangeras i samarbete med SVA en workshop med inriktning på husdjurens klimatanpassning.