Klimatmötet i Köpenhamn – Ett fall framåt för skogsbruket?

Seminarium

Klimatmötet i Köpenhamn – Ett fall framåt för skogsbruket? Mer information

Klimatmötet före jul i Köpenhamn ledde inte fram till några avgörande överenskommelser men skogen fick en välförtjänt framträdande roll på mötet. Det framstår allt mer att skog och skogsbruk utgör en viktig pusselbit i klimatarbetet.

På seminariet den 21 april kommer Hans Nilsagård (Kansliråd i Jordbruks-departementet) som representerade Sverige och EU vid mötet i Köpenhamn att ge en kort beskrivning av målen med och resultatet av mötet. Vidare kommer han att beskriva skogens roll i förhandlingarna ur såväl ett internationellt som svenskt perspektiv.

Företrädare för naturvård, myndigheter och skogsnäring kommer därefter att ge sina synpunkter på hur resultaten från Köpenhamn och de bakom-liggande drivkrafterna påverkar de intressen de företräder med fokus på svensk skog och svenskt skogsbruk.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…