Klimatmötet i Köpenhamn – Ett fall framåt för skogsbruket?

Seminarium

Klimatmötet i Köpenhamn – Ett fall framåt för skogsbruket? Mer information

Klimatmötet före jul i Köpenhamn ledde inte fram till några avgörande överenskommelser men skogen fick en välförtjänt framträdande roll på mötet. Det framstår allt mer att skog och skogsbruk utgör en viktig pusselbit i klimatarbetet.

På seminariet den 21 april kommer Hans Nilsagård (Kansliråd i Jordbruks-departementet) som representerade Sverige och EU vid mötet i Köpenhamn att ge en kort beskrivning av målen med och resultatet av mötet. Vidare kommer han att beskriva skogens roll i förhandlingarna ur såväl ett internationellt som svenskt perspektiv.

Företrädare för naturvård, myndigheter och skogsnäring kommer därefter att ge sina synpunkter på hur resultaten från Köpenhamn och de bakom-liggande drivkrafterna påverkar de intressen de företräder med fokus på svensk skog och svenskt skogsbruk.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…