Klimatmötet i Köpenhamn – Ett fall framåt för skogsbruket?

Seminarium

Klimatmötet i Köpenhamn – Ett fall framåt för skogsbruket? Mer information

Klimatmötet före jul i Köpenhamn ledde inte fram till några avgörande överenskommelser men skogen fick en välförtjänt framträdande roll på mötet. Det framstår allt mer att skog och skogsbruk utgör en viktig pusselbit i klimatarbetet.

På seminariet den 21 april kommer Hans Nilsagård (Kansliråd i Jordbruks-departementet) som representerade Sverige och EU vid mötet i Köpenhamn att ge en kort beskrivning av målen med och resultatet av mötet. Vidare kommer han att beskriva skogens roll i förhandlingarna ur såväl ett internationellt som svenskt perspektiv.

Företrädare för naturvård, myndigheter och skogsnäring kommer därefter att ge sina synpunkter på hur resultaten från Köpenhamn och de bakom-liggande drivkrafterna påverkar de intressen de företräder med fokus på svensk skog och svenskt skogsbruk.