100421 Inbjudan Klimatmötet i Kph – ett fall framåt för skogsbruket


Klimatmötet i Köpenhamn – Ett fall framåt för skogsbruket?

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

100421 Inbjudan Klimatmötet i Kph - ett fall framåt för skogsbruket KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

100421 Inbjudan Klimatmötet i Kph - ett fall framåt för skogsbruket Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

100421 Inbjudan Klimatmötet i Kph - ett fall framåt för skogsbruket Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

100421 Inbjudan Klimatmötet i Kph - ett fall framåt för skogsbruket Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.