Håkan Wirtén


Klimatmötet i Köpenhamn – Ett fall framåt för skogsbruket?

Håkan Wirtén


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Håkan Wirtén KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Håkan Wirtén Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Håkan Wirtén Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Håkan Wirtén Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.