Klimatsmart eller ekobov? Utmaningar för hjortvilt i Sverige

Extern arrangör

Klimatsmart eller ekobov? Utmaningar för hjortvilt i Sverige Mer information
Mer information

Seminariet webbsänds via denna länk.

Klimatsmart eller ekobov? Utmaningar för hjortvilt i Sverige

Välkommen till ett seminarium om hjortviltets klimatpåverkan och plats i ekosystemet. Vi hör ofta att viltkött i allmänhet är ett klimatsmart alternativ. Men hur är det med hjortvilt? Vilken plats har hjorten i svenska hjorthägn och fribetande marker? Hur ser framtidens forskning på vilt ut – vilka kunskaper bör utvecklas? Hur kan vilt och viltkött vara en del i ett hållbarhetsperspektiv?

Program & innehåll

Viltköttets klimatpåverkan
Det finns mycket åsikter kring viltköttet och klimat, men det har saknats ordentliga studier av viltköttets faktiska klimatpåverkan. Vi har beräknat klimatavtrycket för kött från dovhjort i hägn och från vildsvin, och lyft fram hur hjortuppfödningen kan bli klimatsmart.
Maria Berglund, Agronom, Tekn.Dr. Hushållningssällskapet Halland

Hjortbetets ekosystemeffekter
Vilka ekosystemtjänster och ekosystemeffekter har hjortbete i landskapsbilden och kulturlandskapet? Vi har kartlagt vilka ekosystemtjänster- och effekter hjortviltet skapar för odlingslandskapet, biologiska mångfalden och lokala och regionala verksamheter.
John Strand, Biolog, Fil.Dr. Hushållningssällskapet Halland

Utfodring – konsekvenser för jordbruk och ekosystem
Var och hur långt rör sig vildsvin, rådjur och dovhjort i förhållande till utfodringsplatser, typ av utfodring samt landskapets egenskaper? Vilka effekter skapar det för jordbruk och ekosystem?
Petter Kjellander, professor i viltekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

Forskningsläget kring hjort
Hur ser forskningsläget ut kring hjort i dagsläget? Vilken forskning finns om hjortvilt och hur hänger den ihop med framtida miljö- och klimatmål som Agenda 2030?
Gemensam diskussion med inledning av Petter Kjellander.

Eftermiddagen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe och fralla.
Vid utebliven närvaro vi tar ut en administrativ avgift om 300 kr.

Seminariet är en del av projektet Viltkedjan – stärka svaga länkar som drivs av Hushållningssällskapet Halland med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För mer information kontakta:
Håkan Eriksson, 035-465 08 eller hakan.eriksson@hushallningssallskapet.se

Anmäl dig senast 12 april.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…