Klimatsmarta och effektiva transporter

Seminarium

Klimatsmarta och effektiva transporter Mer information
Mer information

Klimatsmarta och effektiva transporter

– från forskning till implementering

IVAs avdelning för skogsnäringens teknik i samarrangemang med KSLA välkomnar till seminarium den 10 april 2014.

I slutet av 2013 presenterades den statliga utredningen Fossilfrihet på väg sitt betänkande om vägen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Just nu tas en rad initiativ för att skogsnäringens transporter ska bli både klimatsmarta och effektiva. Men redan idag tas en rad initiativ och forskningen är intensiv.

Vid seminariet, som är den del av den årliga Skogsnäringsveckan, medverkar Daniel Johansson,
statssekreterare, Näringsdepartementet, Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, Niklas Fogdestam, projektledare HCT Skog, Skogforsk. Oskar Fröidh, forskare och gruppledare för tågtrafik inom KTH, Daniel Millione, produktchef Scania Trucks, Lars Nilsson, miljödirektör Trafikverket, Lennart Rådström, chef Skoglig analys, Skogforsk, Gustav Tibblin, direktör, Affärsutveckling, Södra, Järnvägsgruppen och Stig Wiklund, senior adviser Stora Enso Logistics och ordförande i Elvisprojektet.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Dokumentation och inspelning via denna länk