Klimatsmarta och effektiva transporter

Seminarium

Klimatsmarta och effektiva transporter Mer information
Mer information

Klimatsmarta och effektiva transporter

– från forskning till implementering

IVAs avdelning för skogsnäringens teknik i samarrangemang med KSLA välkomnar till seminarium den 10 april 2014.

I slutet av 2013 presenterades den statliga utredningen Fossilfrihet på väg sitt betänkande om vägen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Just nu tas en rad initiativ för att skogsnäringens transporter ska bli både klimatsmarta och effektiva. Men redan idag tas en rad initiativ och forskningen är intensiv.

Vid seminariet, som är den del av den årliga Skogsnäringsveckan, medverkar Daniel Johansson,
statssekreterare, Näringsdepartementet, Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, Niklas Fogdestam, projektledare HCT Skog, Skogforsk. Oskar Fröidh, forskare och gruppledare för tågtrafik inom KTH, Daniel Millione, produktchef Scania Trucks, Lars Nilsson, miljödirektör Trafikverket, Lennart Rådström, chef Skoglig analys, Skogforsk, Gustav Tibblin, direktör, Affärsutveckling, Södra, Järnvägsgruppen och Stig Wiklund, senior adviser Stora Enso Logistics och ordförande i Elvisprojektet.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Dokumentation och inspelning via denna länk


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…