Koll på biokol

Rundabordsmöte

I workshopform med medverkan från forskning, tillämpning och praktik, vill vi ge en så mångfasetterad bild av biokol ur ett mark- och klimatperspektiv som möjligt, med ambitionen att identifiera några särskilt intressanta frågeställningar att arbeta vidare med.


Koll på biokol Mer information
Mer information

Koll på biokol. Universalkur eller kejsarens nya kläder?

Biokol drar till sig ett allt större intresse från flera olika grupper och aktörer inom den gröna sektorn. Det handlar om allt från traditionell markförbättring av utarmade regnskogsjordar till utveckling av högkvalitativa – och högt betalda – certifierade produkter för en hugad marknad.

Men biokol är ingen enhetlig produkt utan varierar i allra högsta grad med ursprung och efterbehandling. Detsamma gäller användningen, där den kan ha alltifrån fantastiska rapporterade effekter i urbana miljöer till knappt noterbara förbättringar i etablerade odlingsjordar. Helt klart är dock att den ofullständiga förbränningen av biomassa kan vara ett intressant sätt att skapa en kolsänka där syntesgas, värme och en restprodukt med jordförbättrande egenskaper är värdeskapande nyttigheter.

Endast för särskilt inbjudna.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…