Koll på biokol

Rundabordsmöte

I workshopform med medverkan från forskning, tillämpning och praktik, vill vi ge en så mångfasetterad bild av biokol ur ett mark- och klimatperspektiv som möjligt, med ambitionen att identifiera några särskilt intressanta frågeställningar att arbeta vidare med.


Koll på biokol Mer information
Mer information

Koll på biokol. Universalkur eller kejsarens nya kläder?

Biokol drar till sig ett allt större intresse från flera olika grupper och aktörer inom den gröna sektorn. Det handlar om allt från traditionell markförbättring av utarmade regnskogsjordar till utveckling av högkvalitativa – och högt betalda – certifierade produkter för en hugad marknad.

Men biokol är ingen enhetlig produkt utan varierar i allra högsta grad med ursprung och efterbehandling. Detsamma gäller användningen, där den kan ha alltifrån fantastiska rapporterade effekter i urbana miljöer till knappt noterbara förbättringar i etablerade odlingsjordar. Helt klart är dock att den ofullständiga förbränningen av biomassa kan vara ett intressant sätt att skapa en kolsänka där syntesgas, värme och en restprodukt med jordförbättrande egenskaper är värdeskapande nyttigheter.

Endast för särskilt inbjudna.


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…