Koll på biokol

Rundabordsmöte

I workshopform med medverkan från forskning, tillämpning och praktik, vill vi ge en så mångfasetterad bild av biokol ur ett mark- och klimatperspektiv som möjligt, med ambitionen att identifiera några särskilt intressanta frågeställningar att arbeta vidare med.


Koll på biokol Mer information
Mer information

Koll på biokol. Universalkur eller kejsarens nya kläder?

Biokol drar till sig ett allt större intresse från flera olika grupper och aktörer inom den gröna sektorn. Det handlar om allt från traditionell markförbättring av utarmade regnskogsjordar till utveckling av högkvalitativa – och högt betalda – certifierade produkter för en hugad marknad.

Men biokol är ingen enhetlig produkt utan varierar i allra högsta grad med ursprung och efterbehandling. Detsamma gäller användningen, där den kan ha alltifrån fantastiska rapporterade effekter i urbana miljöer till knappt noterbara förbättringar i etablerade odlingsjordar. Helt klart är dock att den ofullständiga förbränningen av biomassa kan vara ett intressant sätt att skapa en kolsänka där syntesgas, värme och en restprodukt med jordförbättrande egenskaper är värdeskapande nyttigheter.

Endast för särskilt inbjudna.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…