Koll på kolet!

Seminarium

Under året har två projekt inom ramen för KSLA:s kommitté för markkol och klimatnytta genomförts för att skaffa koll på kolet i livsmedelskedjan, både på gårdsnivå och på nationell nivå. Att förstå och beskriva hur jordbruket och de efterföljande länkarna i livsmedelskedjan förmår ta vara på den skapade resursen är helt centralt för att kunna optimera värdekedjan ur både produktivitets-, miljö- och klimataspekt. Resultatet redovisas i webbinariet ”Koll på kolet! En resa i tre dimensioner”, välkommen!


Koll på kolet! Mer information
Mer information

Det kol som med hjälp av energi från solen binds in i jordbruksgrödorna lämnar gården i form av råvaror till livsmedel, foder, energi eller andra biobaserade råvaror. En stor andel av det infångade kolet återgår också till luften genom att växtresterna bryts ned, medan en mindre del lagras in som mer stabilt markkol. Under året har två projekt inom ramen för KSLA:s kommitté för markkol och klimatnytta genomförts för att skaffa koll på kolet i livsmedelskedjan, både på gårdsnivå och på nationell nivå. Att förstå och beskriva hur jordbruket och de efterföljande länkarna i livsmedelskedjan förmår ta vara på den skapade resursen är helt centralt för att kunna optimera värdekedjan ur både produktivitets-, miljö- och klimataspekt.

I ett öppet webbinarium på KSLA presenteras nu båda dessa arbeten. Lars Törner, LT Miljö, och Jan Larsson, Calumi AB, har arbetat på gårdsnivå och tagit fram en modell för att beskriva kolbalansen. Hur mycket kol binds i skörd och skörderester, hur mycket går förlorat och vilken är potentialen att öka kolinbindningen?

I en unik rapport har Gunnar Rundgren sammanställt kolflödet i den svenska livsmedelskedjan. Hur mycket kol importeras och exporteras, hur mycket äter vi, vad försvinner i avlopp och avfall? Gunnar Rundgrens rapport, som kommer att mailas till anmälda deltagare före webbinariet, kan ge en vertikal beskrivning av kolets väg i värdekedjan för livsmedel i Sverige.

Välkommen till att medverka i detta webbinarium, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade ges tillfälle att reflektera över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och över värdet av att bättre kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Det finns ett begränsat antal platser för den som vill delta i mötet på plats på KSLA. Observera att fysiskt deltagande endast gäller om man är fullvaccinerad eller har antikroppar mot Covid.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…