Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna

Webinar

Behovet av kompetensförsörjning inom de gröna näringarna, miljö- och naturvården samt samhällsplaneringen är stort och kommer att bli ännu större om vi ska klara omställningen till ett mer hållbart och biobaserat klimatneutralt samhälle.


Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna Mer information
Mer information

Välkommen till ett seminarium i digital form på KSLA den 23 september kl 13–16, om utbildningar och systemövergripande lösningar för övergången från ett fossilbaserat samhälle. Seminariet anordnas av SLU i samarbete med KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning i livsmedelssystem.

I arbetet för en hållbar levande värld behövs fler med de breda och fördjupade kunskaper som utbildningarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU erbjuder. SLU utvecklar sitt utbildningsutbud för att följa samhällets och arbetslivets behov och för att möta efterfrågan från blivande studenter. Avsikten är att attrahera nya studentgrupper utan att tappa dagens grupper. Genom sin unika profil kan SLU bidra med utbildade som kan skapa systemövergripande lösningar för övergången från ett fossilbaserat samhälle. Förslag till framtidens programportfölj omfattar såväl förslag om nya program, som utveckling av innehåll och struktur i befintliga program och en utökad, breddad studentrekrytering och marknadsföring. Yrkesexamina är och kommer fortsatt att vara viktiga i SLU:s utbildningspalett, liksom utbildningar som ger en generell examen.

Under seminariet kommer bland annat SLU:s framtida programportfölj att presenteras och diskuteras. Ambitionen är att möta arbetsmarknadens och samhällets behov genom att skapa ett attraktivt och modernt utbildningsutbud av hög kvalitet inom området.