Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna

Webinar

Behovet av kompetensförsörjning inom de gröna näringarna, miljö- och naturvården samt samhällsplaneringen är stort och kommer att bli ännu större om vi ska klara omställningen till ett mer hållbart och biobaserat klimatneutralt samhälle.


Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna Mer information
Mer information

Välkommen till ett seminarium i digital form på KSLA den 23 september kl 13–16, om utbildningar och systemövergripande lösningar för övergången från ett fossilbaserat samhälle. Seminariet anordnas av SLU i samarbete med KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning i livsmedelssystem.

I arbetet för en hållbar levande värld behövs fler med de breda och fördjupade kunskaper som utbildningarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU erbjuder. SLU utvecklar sitt utbildningsutbud för att följa samhällets och arbetslivets behov och för att möta efterfrågan från blivande studenter. Avsikten är att attrahera nya studentgrupper utan att tappa dagens grupper. Genom sin unika profil kan SLU bidra med utbildade som kan skapa systemövergripande lösningar för övergången från ett fossilbaserat samhälle. Förslag till framtidens programportfölj omfattar såväl förslag om nya program, som utveckling av innehåll och struktur i befintliga program och en utökad, breddad studentrekrytering och marknadsföring. Yrkesexamina är och kommer fortsatt att vara viktiga i SLU:s utbildningspalett, liksom utbildningar som ger en generell examen.

Under seminariet kommer bland annat SLU:s framtida programportfölj att presenteras och diskuteras. Ambitionen är att möta arbetsmarknadens och samhällets behov genom att skapa ett attraktivt och modernt utbildningsutbud av hög kvalitet inom området.

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…