Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion

Workshop

Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter.

Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårds-produktion

Akademiens ledamöter inbjuds till en workshop med koppling till Konkurrenskraftsutredningen. Workshopen inleds med en historisk översikt över jordbrukets konkurrenskraft och en kort presentation av Konkurrenskraftsutredningens direktiv och arbete.

Därefter kommer vi att i mindre grupper – avdelningsöverskridande – diskutera kring det svenska jordbrukets konkurrenskraft nu och i framtiden. Målet med workshopen är att grupperna ska lämna förslag till Konkurrenskraftsutredningen på frågeställningar som är angelägna att belysa i utredningen.

Förslagen kommer att tas om hand av Annika Åhnberg, som är av KSLA utsedd expert i utredningen.

Mer information om utredningen finns på regeringskansliets hemsida och KSLA:s egen hemsida eller följ denna länk.

Studera också gärna KSLA:s seminarium Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk miljömålen? som gick av stapeln onsdagen 20 november. För presentationer och inspelning följ denna länk: