Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion

Workshop

Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter!

Akademiens ledamöter inbjuds till en workshop med koppling till Konkurrenskrafts-utredningen. Workshopen inleds med sammanfattning av utredningens uppdrag och information om KSLAs arbete kring utredningen.

Därefter kommer vi att i mindre grupper – avdelningsöverskridande – diskutera kring det svenska jordbrukets konkurrenskraft nu och i framtiden. Målet med workshopen är att grupperna ska lämna förslag till Konkurrenskraftsutredningen på frågeställningar som är angelägna att belysa i utredningen.

Förslagen kommer att tas om hand av Kommittén för Lönsam Uthållig Primärproduktion i samarbete med Annika Åhnberg, som är av KSLA utsedd expert i utredningen.

Mer information om utredningen finns på regeringskansliets hemsida och KSLA:s egen hemsida eller följ denna länk. Studera också KSLA:s seminarium Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk miljömålen? som gick av stapeln onsdagen 20 november. För presentationer och inspelning följ denna länk: