Köttkonsumtion, miljö och klimat

Rundabordsmöte

Köttkonsumtion, miljö och klimat Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna.

Köttkonsumtion, miljö och klimat

  • Hur kan vi hantera eventuella målkonflikter mellan miljö- och klimatmål respektive Livsmedelsstrategin i vårt arbete och vår kommunikation?
  • Hur kan vi därigenom få ett starkare genomslag för att nå en hållbar utveckling?

Debatten om idisslarnas klimat- och miljöpåverkan orsakar en ökad polarisering mellan producenter, konsu-menter, miljö- och intresseorganisationer. Landsbygdsnätverket ser med oro hur denna utveckling hotar det svenska lantbruket och Sveriges möjligheter att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling, som i sin tur är beroende av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Samtidigt ska vi uppfylla intentionerna i den beslutade Livsmedelsstrategin.

Inom Landsbygdsnätverket och KSLA ser vi behovet av ett rundabordssamtal där vi samlar nyckelaktörer och -personer för att försöka hitta en samsyn som bas för det fortsatta arbetet.

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…