Köttkonsumtion, miljö och klimat

Rundabordsmöte

Köttkonsumtion, miljö och klimat Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna.

Köttkonsumtion, miljö och klimat

  • Hur kan vi hantera eventuella målkonflikter mellan miljö- och klimatmål respektive Livsmedelsstrategin i vårt arbete och vår kommunikation?
  • Hur kan vi därigenom få ett starkare genomslag för att nå en hållbar utveckling?

Debatten om idisslarnas klimat- och miljöpåverkan orsakar en ökad polarisering mellan producenter, konsu-menter, miljö- och intresseorganisationer. Landsbygdsnätverket ser med oro hur denna utveckling hotar det svenska lantbruket och Sveriges möjligheter att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling, som i sin tur är beroende av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Samtidigt ska vi uppfylla intentionerna i den beslutade Livsmedelsstrategin.

Inom Landsbygdsnätverket och KSLA ser vi behovet av ett rundabordssamtal där vi samlar nyckelaktörer och -personer för att försöka hitta en samsyn som bas för det fortsatta arbetet.

 

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…