Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning

Akademisammankomst

Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning

Den svenska beredskapen för kriser och störningar av olika slag har de senaste åren monterats ner. Livsmedelsverket har nu en samordnande roll för kris och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjningen. Vi har sedan flera år tillbaka inga direkta mål för vår självförsörjning, utan vi förlitar oss till stor del på import. Vi har inte heller några beredskapslager.

Många olika typer av störningar kan direkt och indirekt påverka produktionen och distributionen av livsmedel. Brist på drivmedel, ingen elförsörjning och obefintliga eller dåliga möjligheter att kommunicera via datorer och mobiltelefoni är tänkbara hot. Listan av störningar kan göras lång och problem kan uppstå tämligen omgående eller på lite längre sikt.

Vem ansvarar för vår trygghet och överlevnad i händelse av kris? Finns det någon myndighet som tar ett helhetsansvar? Eller är det upp till den enskilde medborgaren att planera och förbereda sig för eventuella krissituationer?

Dagens överläggningsämne är tänkt att ge oss en överblick över hur vår krisberedskap ser ut. Speciellt fokuserar vi på planeringen för säker tillgång på livsmedel.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…