Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning

Akademisammankomst

Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning

Den svenska beredskapen för kriser och störningar av olika slag har de senaste åren monterats ner. Livsmedelsverket har nu en samordnande roll för kris och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjningen. Vi har sedan flera år tillbaka inga direkta mål för vår självförsörjning, utan vi förlitar oss till stor del på import. Vi har inte heller några beredskapslager.

Många olika typer av störningar kan direkt och indirekt påverka produktionen och distributionen av livsmedel. Brist på drivmedel, ingen elförsörjning och obefintliga eller dåliga möjligheter att kommunicera via datorer och mobiltelefoni är tänkbara hot. Listan av störningar kan göras lång och problem kan uppstå tämligen omgående eller på lite längre sikt.

Vem ansvarar för vår trygghet och överlevnad i händelse av kris? Finns det någon myndighet som tar ett helhetsansvar? Eller är det upp till den enskilde medborgaren att planera och förbereda sig för eventuella krissituationer?

Dagens överläggningsämne är tänkt att ge oss en överblick över hur vår krisberedskap ser ut. Speciellt fokuserar vi på planeringen för säker tillgång på livsmedel.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…