Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning

Akademisammankomst

Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning

Den svenska beredskapen för kriser och störningar av olika slag har de senaste åren monterats ner. Livsmedelsverket har nu en samordnande roll för kris och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjningen. Vi har sedan flera år tillbaka inga direkta mål för vår självförsörjning, utan vi förlitar oss till stor del på import. Vi har inte heller några beredskapslager.

Många olika typer av störningar kan direkt och indirekt påverka produktionen och distributionen av livsmedel. Brist på drivmedel, ingen elförsörjning och obefintliga eller dåliga möjligheter att kommunicera via datorer och mobiltelefoni är tänkbara hot. Listan av störningar kan göras lång och problem kan uppstå tämligen omgående eller på lite längre sikt.

Vem ansvarar för vår trygghet och överlevnad i händelse av kris? Finns det någon myndighet som tar ett helhetsansvar? Eller är det upp till den enskilde medborgaren att planera och förbereda sig för eventuella krissituationer?

Dagens överläggningsämne är tänkt att ge oss en överblick över hur vår krisberedskap ser ut. Speciellt fokuserar vi på planeringen för säker tillgång på livsmedel.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…