2017-11-09 Inbjudan Krisberedskap – att klara landets livsmedelsforsorjning vid en storning


Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning

Koll på kolet!

2017-11-09 Inbjudan Krisberedskap – att klara landets livsmedelsforsorjning vid en storning Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja…

Skogen 2080

2017-11-09 Inbjudan Krisberedskap – att klara landets livsmedelsforsorjning vid en storning KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2017-11-09 Inbjudan Krisberedskap – att klara landets livsmedelsforsorjning vid en storning KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2017-11-09 Inbjudan Krisberedskap – att klara landets livsmedelsforsorjning vid en storning Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.