KSLA-dagen 2022: Vad krävs av oss i det nya möteslandskapet?

Workshop

KSLA:s kommittéer, utskott och projektgrupper samlas för kickoff och inspirerande samtal och möten. Vi inleder med lunch kl 12 och avslutar med middag kl 18.

Endast för medlemmarna i KSLA:s kommittéer, utskott och projektgrupper samt särskilt inbjudna gäster.


KSLA-dagen 2022: Vad krävs av oss i det nya möteslandskapet? Mer information
Mer information

Pandemin har skapat ett delvis nytt sätt att se på möten och vi förväntas nu kunna leda och delta i alla typer av mötesformer – fysiska, digitala och hybrida. Vi har fått viktiga lärdomar om nya mötesformer, inte minst att det kan vara svårbemästrat. KSLA vill vara en självklar och attraktiv mötesplats och arena för den gröna och blå sektorn, därför kommer årets upplaga av KSLA-dagen att handla om hur vi kan ta till vara de nya mötesteknikerna på bästa sätt!

Fredrik Mattsson, utbildningsföretaget Ordrum, inleder med handfasta tips kring hur vi ska navigera i det nya möteslandskapet. Ordrum har arbetat med metodik för kommunikation i över 20 år. Eftermiddagen tar upp aktuella frågor som:

  • Det nya möteslandskapet – styrkor och svagheter i de olika mötesformerna
  • Vad krävs av mötesledare?
  • Hur ska vi bete oss som mötesdeltagare om vi deltar fysiskt respektive digitalt?
  • Vilka mötesmetoder kan man ta hjälp av för att skapa interaktivitet och dynamik och få folk att komma till tals?
  • Vad ska vi tänka på när vi planerar våra digitala, hybrida respektive fysiska möten?

Dagen fortsätter sedan med att Anna Jöborn, vd Mistra, berättar om sina erfarenheter kring samarbeten över disciplingränserna.

Mer info:

Kontakta kansliansvariga i respektive gruppering för mer information om dagen: Linda Cederlund, Per Eriksson, Birgitta Naumburg eller Sara Österman


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…