KSLA-dagen 2022: Vad krävs av oss i det nya möteslandskapet?

Workshop

KSLA:s kommittéer, utskott och projektgrupper samlas för kickoff och inspirerande samtal och möten. Vi inleder med lunch kl 12 och avslutar med middag kl 18.

Endast för medlemmarna i KSLA:s kommittéer, utskott och projektgrupper samt särskilt inbjudna gäster.


KSLA-dagen 2022: Vad krävs av oss i det nya möteslandskapet? Mer information
Mer information

Pandemin har skapat ett delvis nytt sätt att se på möten och vi förväntas nu kunna leda och delta i alla typer av mötesformer – fysiska, digitala och hybrida. Vi har fått viktiga lärdomar om nya mötesformer, inte minst att det kan vara svårbemästrat. KSLA vill vara en självklar och attraktiv mötesplats och arena för den gröna och blå sektorn, därför kommer årets upplaga av KSLA-dagen att handla om hur vi kan ta till vara de nya mötesteknikerna på bästa sätt!

Fredrik Mattsson, utbildningsföretaget Ordrum, inleder med handfasta tips kring hur vi ska navigera i det nya möteslandskapet. Ordrum har arbetat med metodik för kommunikation i över 20 år. Eftermiddagen tar upp aktuella frågor som:

  • Det nya möteslandskapet – styrkor och svagheter i de olika mötesformerna
  • Vad krävs av mötesledare?
  • Hur ska vi bete oss som mötesdeltagare om vi deltar fysiskt respektive digitalt?
  • Vilka mötesmetoder kan man ta hjälp av för att skapa interaktivitet och dynamik och få folk att komma till tals?
  • Vad ska vi tänka på när vi planerar våra digitala, hybrida respektive fysiska möten?

Dagen fortsätter sedan med att Anna Jöborn, vd Mistra, berättar om sina erfarenheter kring samarbeten över disciplingränserna.

Mer info:

Kontakta kansliansvariga i respektive gruppering för mer information om dagen: Linda Cederlund, Per Eriksson, Birgitta Naumburg eller Sara Österman


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…