KSLA goes west, intryck från tre resor till USA 2011

Akademisammankomst

KSLA goes west, intryck från tre resor till USA 2011 Mer information
Mer information

Sammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

KSLA goes west, intryck från tre resor till USA 2011

USA är en stormakt inom jord och skog såväl inom forskning som affärer, inom handels- och energipolitik. Landets påverkan är global, ändras reglerna för inblandning av majsetanol i bensin för privatfordon så fortplantar sig effekterna långa vägar ner till bensinmackar i både Bräcke och Bangkok.

Under hösten 2011 gick därför tre resor av stapeln, en resa med fokus på skog, en på lantbruksfrågor och en på forskning. För att summera intrycken från de tre studieresorna blir överläggningsämnet för marsammankomsten KSLA-goes west”. Till sin utformning blir sammankomsten lite annorlunda. Här samlar många olika talare som ger sina huvudintryck från besöken och utifrån det följer en diskussion om var USA står idag inom de olika fält resorna täckte in.

Några av de olika sakfrågorna kommer att följas upp med enskild workshops och seminarier under 2012 som ordentligt går på djupet, men den 8 mars bjuder vi på ett amerikanskt smörgåsbord.

Program

Moderator  Göran Dalin, Jordbruksavdelningens ordförande

15.00 Samling, kaffe och te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Global livsmedelsförsörjning ur ett amerikanskt perspektiv
Inge Gerremo, konsult
  Jordbrukspolitik – arbetet med att ta fram en ny Farm Bill 2013
Alarik Sandrup, Lantmännen Energi
  Riskbedömning kring djurskydd, salmonella och antibiotika i amerikansk livsmedelsproduktion
Martin Wierup, SLU
  Amerikansk forskningsfinansiering
Anders Jonsson, SLU
  Bensträckare
  Samarbete mellan det offentliga och näringslivet – Land grant system
Björn Sundell, SVA
  USAs skogspolitik
Lennart Rådström, Skogforsk
  Amerikansk skogsteknik
Jan Fryk, Skogforsk
17.00 Diskussion
18.00 Ärtsupé

 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…