KSLA goes west, intryck från tre resor till USA 2011

Akademisammankomst

KSLA goes west, intryck från tre resor till USA 2011 Mer information
Mer information

Sammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

KSLA goes west, intryck från tre resor till USA 2011

USA är en stormakt inom jord och skog såväl inom forskning som affärer, inom handels- och energipolitik. Landets påverkan är global, ändras reglerna för inblandning av majsetanol i bensin för privatfordon så fortplantar sig effekterna långa vägar ner till bensinmackar i både Bräcke och Bangkok.

Under hösten 2011 gick därför tre resor av stapeln, en resa med fokus på skog, en på lantbruksfrågor och en på forskning. För att summera intrycken från de tre studieresorna blir överläggningsämnet för marsammankomsten KSLA-goes west”. Till sin utformning blir sammankomsten lite annorlunda. Här samlar många olika talare som ger sina huvudintryck från besöken och utifrån det följer en diskussion om var USA står idag inom de olika fält resorna täckte in.

Några av de olika sakfrågorna kommer att följas upp med enskild workshops och seminarier under 2012 som ordentligt går på djupet, men den 8 mars bjuder vi på ett amerikanskt smörgåsbord.

Program

Moderator  Göran Dalin, Jordbruksavdelningens ordförande

15.00 Samling, kaffe och te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Global livsmedelsförsörjning ur ett amerikanskt perspektiv
Inge Gerremo, konsult
  Jordbrukspolitik – arbetet med att ta fram en ny Farm Bill 2013
Alarik Sandrup, Lantmännen Energi
  Riskbedömning kring djurskydd, salmonella och antibiotika i amerikansk livsmedelsproduktion
Martin Wierup, SLU
  Amerikansk forskningsfinansiering
Anders Jonsson, SLU
  Bensträckare
  Samarbete mellan det offentliga och näringslivet – Land grant system
Björn Sundell, SVA
  USAs skogspolitik
Lennart Rådström, Skogforsk
  Amerikansk skogsteknik
Jan Fryk, Skogforsk
17.00 Diskussion
18.00 Ärtsupé

 

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…