KSLA goes west, intryck från tre resor till USA 2011

Akademisammankomst

KSLA goes west, intryck från tre resor till USA 2011 Mer information
Mer information

Sammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

KSLA goes west, intryck från tre resor till USA 2011

USA är en stormakt inom jord och skog såväl inom forskning som affärer, inom handels- och energipolitik. Landets påverkan är global, ändras reglerna för inblandning av majsetanol i bensin för privatfordon så fortplantar sig effekterna långa vägar ner till bensinmackar i både Bräcke och Bangkok.

Under hösten 2011 gick därför tre resor av stapeln, en resa med fokus på skog, en på lantbruksfrågor och en på forskning. För att summera intrycken från de tre studieresorna blir överläggningsämnet för marsammankomsten KSLA-goes west”. Till sin utformning blir sammankomsten lite annorlunda. Här samlar många olika talare som ger sina huvudintryck från besöken och utifrån det följer en diskussion om var USA står idag inom de olika fält resorna täckte in.

Några av de olika sakfrågorna kommer att följas upp med enskild workshops och seminarier under 2012 som ordentligt går på djupet, men den 8 mars bjuder vi på ett amerikanskt smörgåsbord.

Program

Moderator  Göran Dalin, Jordbruksavdelningens ordförande

15.00 Samling, kaffe och te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Global livsmedelsförsörjning ur ett amerikanskt perspektiv
Inge Gerremo, konsult
  Jordbrukspolitik – arbetet med att ta fram en ny Farm Bill 2013
Alarik Sandrup, Lantmännen Energi
  Riskbedömning kring djurskydd, salmonella och antibiotika i amerikansk livsmedelsproduktion
Martin Wierup, SLU
  Amerikansk forskningsfinansiering
Anders Jonsson, SLU
  Bensträckare
  Samarbete mellan det offentliga och näringslivet – Land grant system
Björn Sundell, SVA
  USAs skogspolitik
Lennart Rådström, Skogforsk
  Amerikansk skogsteknik
Jan Fryk, Skogforsk
17.00 Diskussion
18.00 Ärtsupé

 

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…