KSLA tar pulsen på det nationella skogsprogrammet

Akademisammankomst

KSLA tar pulsen på det nationella skogsprogrammet Mer information

 

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

KSLA tar pulsen på det nationella skogsprogrammet

Den 19 februari samlade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ett programråd för det nationella skogsprogrammet. Med detta startade också arbetet med att utveckla skogens roll för en växande bioekonomi på allvar.

Ministern vill ta ett brett grepp över skogen som naturresurs. Aldrig har utmaningarna, men inte heller möjligheterna, varit större. Med hjälp av en strukturerad dialogprocess hoppas regeringen att konkreta förslag på hur skogen kan bidra till bioekonomin ska växa fram.

Vid denna sammankomst kommer ett antal företrädare för skogssektorn och naturvården att presentera hur de tycker att arbetet med ett nationellt skogsprogram ska organiseras och hur processen ska bedrivas. Vi avsätter också rejält med tid för att deltagarna på sammankomsten ska kunna komma med egna inspel i denna så viktiga fråga för skogens framtida nyttjande.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…