Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Webinar

En akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden Mer information
Mer information

Under 2021 firar Kungl. Musikaliska Akademien 250 år.

Som en start på årets seminarieserie ”Akademierna och musiken” presenteras och ställs frågor till en anrik institution: vilken är akademiens roll, vilken roll har akademien spelat historiskt och vilken är dess relevans idag?

Programmet omgärdas av musikinslag med koppling till akademien och musikens skilda områden. Det hålls i Börssalen på Svenska Akademien.

Medverkande: Susanne Rydén, Fredrik Wetterqvist, Pia Bygdéus, Mattias Lundberg, Märta Ramsten, Lisa Grotherus, klarinett och basklarinett, samt Magnus Svensson, piano.
Arrangör: Kungl. Musikaliska Akademien.
Digital sändning från Börssalen, Stortorget (seminariet streamas/spelas in via YouTube) (T: Gamla Stan)

Mer information och anmälan. En anmälan är inte nödvändig, men innebär att en påminnelse skickas ut inför webbinariet.

Kommande program

Lördag 20 mars kl 15.00–16.30
Tonerna. Svenska Akademien och musiken
Medverkande: Horace Engdahl, Anders Kilström, piano, Anders Lagerqvist och Per Öman, violin, Jonna Inge, viola, och Kati Raitinen, cello
Musik: Geijers pianokvintett i f-moll
Arrangör: Svenska Akademien
Digital sändning från Börssalen, Stortorget
Mer info

Lördag 24 april kl 15.00–16.00
Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet
Medverkande: Fredrik Ullén
Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien
Digital sändning från Börssalen, Stortorget
Mer info

Lördag 29 maj kl 10.15–12.30
Militärmusiken – funktion, tradition och innovation
Medverkande: Ann-Marie Nilsson och Andreas Hanson samt Thomas Roth och ambassadör Michael Sahlin (moderator)
Musik: Marinens musikkår inleder på innergården
Arrangör: Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Lokal: Armémuseum (T: Östermalmstorg)
Mer info

Lördag 28 augusti
Flottans musik – en marin kulturbärare
Medverkande: Andreas Hanson och Marinens musikkår
Arrangör: Kungl. Örlogsmannasällskapet
Lokal: bestäms senare
Mer info

Lördag 18 september kl 15.00–16.30
Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången
Medverkande: Richard Tellström och Erik Hartman
Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B (T: Odenplan)
Mer info

Lördag 9 oktober kl 15.00–16.30
Om Carl Jularbo
Medverkande: Owe Ronström samt musiker från bland annat Orientexpressen
Arrangör: Kungl. Gustav Adolf-akademien
Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B (T: Odenplan)
Mer info

Lördag 13 november kl 15.00–16.30
Musik och teknik i perfekt harmoni – hur teknik och ingenjörsvetenskap kommer till nytta för musiken
Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Lokal: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16 (T: Östermalmstorg)
Mer info

Lördag 11 december kl 15.00–16.30
2500 år av musikaliskt kulturarv: från Sapfo till KVAST
Medverkande: Lars Berglund
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Lokal: Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8 (T: Kungsträdgården)
Mer info

(Informationen för vissa evenemang längre fram har inte lagts ut än.)


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…