Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Webinar

En akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden Mer information
Mer information

Under 2021 firar Kungl. Musikaliska Akademien 250 år.

Som en start på årets seminarieserie ”Akademierna och musiken” presenteras och ställs frågor till en anrik institution: vilken är akademiens roll, vilken roll har akademien spelat historiskt och vilken är dess relevans idag?

Programmet omgärdas av musikinslag med koppling till akademien och musikens skilda områden. Det hålls i Börssalen på Svenska Akademien.

Medverkande: Susanne Rydén, Fredrik Wetterqvist, Pia Bygdéus, Mattias Lundberg, Märta Ramsten, Lisa Grotherus, klarinett och basklarinett, samt Magnus Svensson, piano.
Arrangör: Kungl. Musikaliska Akademien.
Digital sändning från Börssalen, Stortorget (seminariet streamas/spelas in via YouTube) (T: Gamla Stan)

Mer information och anmälan. En anmälan är inte nödvändig, men innebär att en påminnelse skickas ut inför webbinariet.

Kommande program

Lördag 20 mars kl 15.00–16.30
Tonerna. Svenska Akademien och musiken
Medverkande: Horace Engdahl, Anders Kilström, piano, Anders Lagerqvist och Per Öman, violin, Jonna Inge, viola, och Kati Raitinen, cello
Musik: Geijers pianokvintett i f-moll
Arrangör: Svenska Akademien
Digital sändning från Börssalen, Stortorget
Mer info

Lördag 24 april kl 15.00–16.00
Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet
Medverkande: Fredrik Ullén
Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien
Digital sändning från Börssalen, Stortorget
Mer info

Lördag 29 maj kl 10.15–12.30
Militärmusiken – funktion, tradition och innovation
Medverkande: Ann-Marie Nilsson och Andreas Hanson samt Thomas Roth och ambassadör Michael Sahlin (moderator)
Musik: Marinens musikkår inleder på innergården
Arrangör: Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Lokal: Armémuseum (T: Östermalmstorg)
Mer info

Lördag 28 augusti
Flottans musik – en marin kulturbärare
Medverkande: Andreas Hanson och Marinens musikkår
Arrangör: Kungl. Örlogsmannasällskapet
Lokal: bestäms senare
Mer info

Lördag 18 september kl 15.00–16.30
Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången
Medverkande: Richard Tellström och Erik Hartman
Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B (T: Odenplan)
Mer info

Lördag 9 oktober kl 15.00–16.30
Om Carl Jularbo
Medverkande: Owe Ronström samt musiker från bland annat Orientexpressen
Arrangör: Kungl. Gustav Adolf-akademien
Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B (T: Odenplan)
Mer info

Lördag 13 november kl 15.00–16.30
Musik och teknik i perfekt harmoni – hur teknik och ingenjörsvetenskap kommer till nytta för musiken
Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Lokal: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16 (T: Östermalmstorg)
Mer info

Lördag 11 december kl 15.00–16.30
2500 år av musikaliskt kulturarv: från Sapfo till KVAST
Medverkande: Lars Berglund
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Lokal: Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8 (T: Kungsträdgården)
Mer info

(Informationen för vissa evenemang längre fram har inte lagts ut än.)


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…