Landsbygd utan service = Sverige utan lantbruk?

Akademisammankomst

Landsbygd utan service = Sverige utan lantbruk? Mer information
Mer information
Se filminspelning från aktiviteten här!
Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna!

Landsbygd utan service = Sverige utan lantbruk?

Åtta av tio svenskar bor i tätort och Sverige är det land som urbaniseras snabbast av alla Europas länder. Sverige har färre innevånare per kvadratkilometer (17) än genomsnittet för EU (116). Men skillnaderna inom Sverige mellan de största tätortsområdena och glesbygden ökar snabbt. De som bor och verkar på landsbygden – liksom fritidsboende från storstäderna – får längre till affärer, vårdcentral och logistikcentra när infrastrukturen planeras för att 80 % av landets befolkning bor i tre eller fyra storstadscentra. Vad händer med den svenska landsbygdens aktiva brukare och djurhållare – och vad händer med Sverige som land – om ljuset slocknar i alltfler småorter, byar och gårdar och om transporterna från land till stad blir allt längre och dyrare?

På landsbygden produceras många nyttigheter också för städernas folk. Aktiva landsbygdsföretagare behöver verkstäder, affärer, post, tele- och andra kommunikationer men också vårdcentraler, dagis, skolor, äldreboende och kultur i sitt närområde. Dessa tjänster behövs för att svenskt jord- och skogsbruks olika näringsgrenar ska kunna konkurrera med importen, bidra till en hög självförsörjningsgrad, erbjuda närodlade livsmedel och fungera väl i en levande landsbygd.

Fyra föreläsare ger underlag för en diskussion om vad som händer på den svenska landsbygden och om KSLA ska agera: Professor Lars Westin vid Umeå universitet beskriver Sveriges regionala historia fram till idag; projektledare Agneta Kellgren och reporter Anna Burén vid Sveriges Radio, ger sin bild av olika regionala förutsättningarna för att bo och driva företag på landsbygden i Sverige och ledningskanslichef Maria Ek, Länsstyrelsen i Västmanland, ger exempel på hur regional utveckling kan planeras och stödjas.

 

Program

Moderator: Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och akademiledamot

15.00 Samling, kaffe/te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Överläggningsämne: Landsbygd utan service = Sverige utan landsbygd?Inledningar av:Professor Lars Westin vid Umeå universitet, som beskriver Sveriges regionala historia fram till idag samt diskuterar vad som kan påverka det framtida lokaliseringsmönstret.Anna Burén, reporter i Kluvet Land i P1 och projektledaren Agneta Kellgren berättar om tre års arbete med reportageserien Kluvet Land i P1 i Sveriges Radio, där människor fått berätta om sina villkor, sina drömmar och sin vanmakt. Berättelser som framför allt säger något om människors uppfinningsrikedom och styrka men också om ett samhälle som sviker och om frågor som kräver nya svar.Kluvet Land är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Radio Västerbotten och olika kanaler runt om i landet, bl a med Sveriges Radio Kronoberg och Sveriges Radio Malmö.Ledningskanslichef Maria Ek, Länsstyrelsen i Västmanland, ger med underlag från en landskapskaraktärsanalys för länet exempel på hur regional utveckling kan planeras och stödjas.
17.00 Bensträckare
17.10 Diskussion
18.00 Ärtsupé

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…