Landsbygdens nya skepnad

Akademisammankomst

Pandemin är på väg att skriva om relationen mellan städer och landsbygder. För många har distansarbetet blivit vardag och det gamla motsatsförhållandet stad–land börjar luckras upp. Vi ser redan nu nya länkar och flöden, beroenden och synergier mellan städer och landsbygder. Sammankomsten arrangeras endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna.


Landsbygdens nya skepnad Mer information
Mer information

Statistiken visar att utflyttningen från Stockholm ökar, priserna på småhus och fritidshus skjuter i höjden och naturintresset är större än på länge. När det gäller mat, konsumtion, rekreation talas det ofta om en ny sorts ”lokalism”. Är det här tendenser som kommer att bestå? Hur kommer det postpandemiska uppvaknandet att påverka kommunikationer och planering?

Allmänna avdelningen kallar nu till överläggning med fokus på ledamöternas egna erfarenheter och spaningar om pandemins påverkan. KSLA:s ledamöter förfogar över unika erfarenheter och kunskaper när den nya situationen ska beskrivas och tolkas.

Inom överläggningen presenteras ny statistik kring flyttmönster, samlad av universiteten i Umeå och Karlstad. Inspiration och provokation levereras av Erik Westholm, professor em vid SLU och Håkan Forsell, professor vid Stockholms universitet.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…