Landsbygdens nya skepnad

Akademisammankomst

Pandemin är på väg att skriva om relationen mellan städer och landsbygder. För många har distansarbetet blivit vardag och det gamla motsatsförhållandet stad–land börjar luckras upp. Vi ser redan nu nya länkar och flöden, beroenden och synergier mellan städer och landsbygder. Sammankomsten arrangeras endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna.


Landsbygdens nya skepnad Mer information
Mer information

Statistiken visar att utflyttningen från Stockholm ökar, priserna på småhus och fritidshus skjuter i höjden och naturintresset är större än på länge. När det gäller mat, konsumtion, rekreation talas det ofta om en ny sorts ”lokalism”. Är det här tendenser som kommer att bestå? Hur kommer det postpandemiska uppvaknandet att påverka kommunikationer och planering?

Allmänna avdelningen kallar nu till överläggning med fokus på ledamöternas egna erfarenheter och spaningar om pandemins påverkan. KSLA:s ledamöter förfogar över unika erfarenheter och kunskaper när den nya situationen ska beskrivas och tolkas.

Inom överläggningen presenteras ny statistik kring flyttmönster, samlad av universiteten i Umeå och Karlstad. Inspiration och provokation levereras av Erik Westholm, professor em vid SLU och Håkan Forsell, professor vid Stockholms universitet.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…