Landsbygdernas förutsättningar i kunskapssamhället

Rundabordsmöte

Landsbygdernas förutsättningar i kunskapssamhället Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Landsbygdernas förutsättningar i kunskapssamhället

Sverige upplever en stark urbanisering och kunskapssamhället understödjer en utveckling mot tätare miljöer. Samtidigt finns stora möjligheter och potentialer utanför dessa täta miljöer. Hur kan dessa potentialer tas till vara?

Den Parlamentariska landsbygdskommittén har i uppdrag att lämna förslag till en sammanhållen nationell politik för hållbar utveckling av Sveriges landsbygder. Den nya politiken ska bidra till tillväxt, företagande, sysselsättning och boende i attraktiva landsbygder. Förslag till en sammanhållen nationell politik ska inbegripa övergripande mål samt vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen.

För att identifiera såväl hinder som möjligheter för verksamheter och boende i Sveriges landsbygder bjuder Parlamentariska landsbygdskommittén i samarbete med KSLA in till ett forskarseminarium och en rundabordsdiskussion om landsbygdernas förutsättningar i kunskapssamhället.

Vilka verksamheter kan utvecklas i de mer glesa miljöerna? Vilka strategier är framgångsrika? Hur kan staten på bästa sätt främja en utveckling som tar vara på utvecklingspotentialen utanför de täta miljöerna?

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.