Landscape management and design for food, bioenergy and the bioeconomy

Workshop

Landscape management and design for food, bioenergy and the bioeconomy Mer information
Mer information

Landscape management and design for food, bioenergy and the bioeconomy: methodology and governance aspects

Workshop co-organized by the Focali-SIANI theme on Forests, Landscapes and Food Security in collaboration with a range of Swedish and International actors working with bioenergy, forest and agriculture landscapes and food security.

There is a need for improved understanding – and promotion – of biomass production in landscapes that generate multiple ecosystem services and support biodiversity. Governance of land use and other activities shaping our landscapes requires methods to assess impacts on biodiversity and ecosystem services.

A multitude of approaches exist that address biodiversity and ecosystem services on different spatial and temporal scales. This diversity is important for advancing science and knowledge, but can create difficulties in situations where governance agreements are to be made. This is particularly complex in a context where multiple goals need to be considered, e.g., mitigation of climate impacts from land use, promotion of renewable energy, increased food production, and more sustainable resource management in general.

The advancement of science and knowledge needs to be managed in parallel with processes informing governance based on the current state of knowledge. This is a challenging task, which can be supported through structured information exchange and collaboration engaging researchers and other actors involved with governance.

→ To full and latest version of the program at Focali.

Register to: eskil.mattsson@chalmers.se, deadline 7 March

Organizers

The workshop is organized in cooperation with the Global Bioenergy Partnership
GBEP AG6 “Bioenergy and Water” by the following organizations:

 • IEA Bioenergy Task 43 – Biomass Feedstocks for Energy Markets
 • Agriculture for Food Security programme, AgriFoSe
 • NKJ-SNS Network “Effects of bioenergy production from forests and
  agriculture on ecosystem services in Nordic and Baltic landscapes”
 • Focali, The Forest, Climate, and Livelihood research network –
  SIANI, The Swedish International Agricultural Network Initiative,
  joint theme Forests Landscapes and Food Security
 • Chalmers Energy Area of Advance: Energy in a Circular Economy
 • The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry,
  Committee for Energy Issues
 • Centre of Advanced Research on Environmental Services
  from Nordic Forest Ecosystems, CAR-ES

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…