Landskap för mångbruk – vad kan vi lära av England?

Seminarium

Landskap för mångbruk – vad kan vi lära av England? Mer information
Mer information

Planering, förvaltning och skydd av landskap, och landskap som mötesplats för många intressen – det är vad en ny bok från Forskningsrådet Formas handlar om. Boken heter Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England. Den är skriven av Ingrid Sarlöv Herlin, som är professor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon har under flera år vistats vid universitet i England och är specialist på den europeiska landskapskonventionen.

Vad kan vi i Sverige lära av England när det gäller landskapsförvaltning? Vad motiverar en bok full med engelska exempel? Svaret är att England ligger före Sverige när det gäller att genomföra idéerna i den europeiska landskapskonventionen. Landskap med särskilda skydd i England är intressanta för att man har kunnat utveckla samverkan och innovativa lösningar specifika för varje område, och för att boende och näringsidkare deltar. I de här områdena arbetar man också aktivt för att föra ut kunskap till allmänheten – om landskap, brukande, natur, kultur, hållbarhet och miljö. Exemplen från England kan inspirera alla som kommer i kontakt med landskapsfrågor – myndigheter, organisationer, lärare, forskare, studenter och enskilda.

Boken Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England (ISBN 978-91-540-6065-8) går att beställa till specialpris i samband med seminariet.

Program

Moderator
Jan-Olof Helldin, Centrum för biologisk mångfald

13.30 Registrering och kaffe
14.00 Välkomna
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA
14.10 Helhetssyn på landskapet – vad säger landskapskonventionen?
Leif Gren, Riksantikvarieämbetet
14.20 Huvudtankar i boken Landskap för mångbruk – som författaren ser det
Ingrid Sarlöv Herlin, Sveriges lantbruksuniversitet
14.40 Bokens betydelse för fortsatt forskning
Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet
14.50 Bensträckare
15.00 Vilken nytta kan en landskapsförvaltare ha av bokens idéer?
Johanna MacTaggart, Svenska Man and Biosphere-programmet
Birgitta Lundh, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Hans-Erik Eriksson, Flens kommun
Bette Lundh Malmros, Stockholms läns landsting
15.35 Natur och kultur – integration som ger inspiration
Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet
15.50 Tid för ytterligare frågor
16.00 Avslutning och mingel med tilltugg


Seminariet arrangeras med stöd av Forskningsrådet Formas.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…