Landskap för mångbruk – vad kan vi lära av England?

Seminarium

Landskap för mångbruk – vad kan vi lära av England? Mer information
Mer information

Planering, förvaltning och skydd av landskap, och landskap som mötesplats för många intressen – det är vad en ny bok från Forskningsrådet Formas handlar om. Boken heter Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England. Den är skriven av Ingrid Sarlöv Herlin, som är professor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon har under flera år vistats vid universitet i England och är specialist på den europeiska landskapskonventionen.

Vad kan vi i Sverige lära av England när det gäller landskapsförvaltning? Vad motiverar en bok full med engelska exempel? Svaret är att England ligger före Sverige när det gäller att genomföra idéerna i den europeiska landskapskonventionen. Landskap med särskilda skydd i England är intressanta för att man har kunnat utveckla samverkan och innovativa lösningar specifika för varje område, och för att boende och näringsidkare deltar. I de här områdena arbetar man också aktivt för att föra ut kunskap till allmänheten – om landskap, brukande, natur, kultur, hållbarhet och miljö. Exemplen från England kan inspirera alla som kommer i kontakt med landskapsfrågor – myndigheter, organisationer, lärare, forskare, studenter och enskilda.

Boken Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England (ISBN 978-91-540-6065-8) går att beställa till specialpris i samband med seminariet.

Program

Moderator
Jan-Olof Helldin, Centrum för biologisk mångfald

13.30 Registrering och kaffe
14.00 Välkomna
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA
14.10 Helhetssyn på landskapet – vad säger landskapskonventionen?
Leif Gren, Riksantikvarieämbetet
14.20 Huvudtankar i boken Landskap för mångbruk – som författaren ser det
Ingrid Sarlöv Herlin, Sveriges lantbruksuniversitet
14.40 Bokens betydelse för fortsatt forskning
Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet
14.50 Bensträckare
15.00 Vilken nytta kan en landskapsförvaltare ha av bokens idéer?
Johanna MacTaggart, Svenska Man and Biosphere-programmet
Birgitta Lundh, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Hans-Erik Eriksson, Flens kommun
Bette Lundh Malmros, Stockholms läns landsting
15.35 Natur och kultur – integration som ger inspiration
Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet
15.50 Tid för ytterligare frågor
16.00 Avslutning och mingel med tilltugg


Seminariet arrangeras med stöd av Forskningsrådet Formas.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…