Landskapsforum 2016

Seminarium

Se filminspelning:
7 april förmiddag
7 april eftermiddag
8 april förmiddag
8 april eftermiddag

Landskapsforum 2016

Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar

Landskapet är vår gemensamma resurs och vårt gemensamma ansvar. Landskapet erbjuder helhetsperspektiv där natur och kultur samverkar. Dessutom har landskapet en avgörande betydelse för människors välbefinnande och hälsa. De senaste decennierna har landskapet också förts fram som en god plattform för demokratiska processer och delaktighet – en arena för dialog och samarbete för att nå ett långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet.

I Sverige finns många samarbetsnätverk i landskapet. Det handlar om projekt, liksom mer långsiktiga initiativ, som arbetar på olika geografiska nivåer och i olika samverkansformer. Modellskogar, biosfärområden, världsarv, fiskeområden och vattenråd är exempel på sådana levande och lovande lokala och regionala samarbetsnätverk. Det som förenar dem är att de är framtidsinriktade modellområden, det vill säga områden där människor tillsammans söker nya verktyg för att värna helheten.

På detta seminarium, som arrangeras av Landskapsnoden vid KSLA i samarbete med flera myndigheter, vill vi diskutera möjligheter och utmaningar när det gäller olika former av lokal och regional samverkan i landskapet. Hur organiserar sig dessa samarbetsnätverk? På vilken organisationsnivå fattas vilka beslut? Vilka modeller och strategier använder de för att nå sina mål? Och hur får dessa projekt och initiativ plats i övrig samhällsplanering?

Seminariets syfte är att göra lokala och regionala samarbetsnätverk kända, att dela kunskap och erfarenheter, och att bygga broar mellan olika aktörer. Seminariet riktar sig till alla intresserade, men särskilt till personer som är engagerade i lokala och regionala samarbetsnätverk i landskapet samt till politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, företag och intresseorganisationer.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

Konferensen är dokumenterad i KSLAT nr 3-2016

som går att hämta ovan.

Vill du hämta en bläddringsbar version eller beställa skriften i tryck så klickar du här!

 

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…