Landskapsforum 2016

Seminarium

Se filminspelning:
7 april förmiddag
7 april eftermiddag
8 april förmiddag
8 april eftermiddag

Landskapsforum 2016

Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar

Landskapet är vår gemensamma resurs och vårt gemensamma ansvar. Landskapet erbjuder helhetsperspektiv där natur och kultur samverkar. Dessutom har landskapet en avgörande betydelse för människors välbefinnande och hälsa. De senaste decennierna har landskapet också förts fram som en god plattform för demokratiska processer och delaktighet – en arena för dialog och samarbete för att nå ett långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet.

I Sverige finns många samarbetsnätverk i landskapet. Det handlar om projekt, liksom mer långsiktiga initiativ, som arbetar på olika geografiska nivåer och i olika samverkansformer. Modellskogar, biosfärområden, världsarv, fiskeområden och vattenråd är exempel på sådana levande och lovande lokala och regionala samarbetsnätverk. Det som förenar dem är att de är framtidsinriktade modellområden, det vill säga områden där människor tillsammans söker nya verktyg för att värna helheten.

På detta seminarium, som arrangeras av Landskapsnoden vid KSLA i samarbete med flera myndigheter, vill vi diskutera möjligheter och utmaningar när det gäller olika former av lokal och regional samverkan i landskapet. Hur organiserar sig dessa samarbetsnätverk? På vilken organisationsnivå fattas vilka beslut? Vilka modeller och strategier använder de för att nå sina mål? Och hur får dessa projekt och initiativ plats i övrig samhällsplanering?

Seminariets syfte är att göra lokala och regionala samarbetsnätverk kända, att dela kunskap och erfarenheter, och att bygga broar mellan olika aktörer. Seminariet riktar sig till alla intresserade, men särskilt till personer som är engagerade i lokala och regionala samarbetsnätverk i landskapet samt till politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, företag och intresseorganisationer.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

Konferensen är dokumenterad i KSLAT nr 3-2016

som går att hämta ovan.

Vill du hämta en bläddringsbar version eller beställa skriften i tryck så klickar du här!

 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…