2018-10-15–16 Landskapsforum 2018 rapport


Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2018-10-15--16 Landskapsforum 2018 rapport KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2018-10-15--16 Landskapsforum 2018 rapport Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

2018-10-15--16 Landskapsforum 2018 rapport Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

2018-10-15--16 Landskapsforum 2018 rapport Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.