Landskapskonventionen – pålaga eller möjlighet?

Akademisammankomst

Landskapskonventionen – pålaga eller möjlighet? Mer information

Överläggningsämne vid akademiens sammankomst för ledamöter och särskilt inbjudna gäster.

Hösten 2010 ratificerade Sverige den europeiska landskapskonventionen, vilket även ett trettiotal andra länder har gjort. Konventionen lyfter fram landskapet som en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar.

Sveriges landskap har genomgått stora och snabba förändringar under 1900-talet och står antagligen inför ännu större och snabbare förändringar under de närmaste årtiondena. Eftersom landskapet till stor del är en produkt av brukande och mänsklig aktivitet måste landskaps-utvecklingen planeras i intimt samarbete mellan dem som brukar och bor i landskapet och samhällets reglerande organisationer.

Brukarna är många och ekonomiskt betydelsefulla. Förädlingen av jorden och dess avkastning ger direkt och indirekt en halv miljon årsarbeten och lägger basen för en tredjedel av Sveriges industriproduktion. En planering med fokus på uthållig användning av landskapet har därför inte bara stor betydelse för landsbygden, utan är också avgörande för hela samhällets framtid.

Vid ett seminarium på KSLA i maj 2011 diskuterades hur landskapskonventionen kan bidra till att vi får en positiv utveckling av vårt landskap och vår landsbygd. Seminariet arrangerades av KSLA, Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien och resulterade i en KSLA-T med titeln: ”Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?”. Man konstaterade bland annat att det är mycket viktigt med en dialog, och behovet av ett forum för landskapsfrågor togs upp. Vid dagens sammankomst fortsätter vi diskussionen och konkretiserar dess betydelse för de gröna näringarna. Vi ställer också frågan om hur KSLA kan bidra till att landskapskonventionen blir en tillgång för landsbygden och de gröna näringarna – kanske genom att ta initiativ till ett Landskapsforum?

Program
Moderator    Margareta Ihse, KSLA

15.00 Samling, kaffe/te
15.30 Formellt sammanträde
15.45 Inledning
Olle Markgren, ordförande Allmänna avdelningen, KSLA
15.50 Landskapskonventionen, vad innebär den för Sverige och Europa?
Leif Gren, handläggare, Riksantikvarieämbetet
16.10 Svenskt landskap, vad är det? Tankar om det svenska landskapet, hur
det kan beskrivas och upplevas.
Ulf Sporrong, prof. em., Vitterhetsakademien
16.30 Vad innebär landskapskonventionen för de gröna näringarna?
Sara Roland, Rådgivare kulturarv och landsbygdsutveckling, Hushållningssällskapet Väst
16.50 Bensträckare
17.00 Diskussion
18.00 Ärtsupé
 

 

 

 

 

 

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…