Landskapsnoden – En oberoende arena vid KSLA för dialog om landskapet

Workshop

Landskapsnoden – En oberoende arena vid KSLA för dialog om landskapet Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter!

Landskapsnoden – En oberoende arena vid KSLA för dialog om landskapet

Landskapets betydelse för en god samhällsutveckling har kommit att uppmärksammas allt mer i takt med ökade insikter om hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Vikten av en helhetssyn på landskap har också manifesterats i den europeiska landskapskonventionen och genomsyrar även många andra nationella och internationella styrdokument, som till exempel EU:s vattendirektiv.

Landskapet är den allmänning där vi lever våra liv och där många olika verksamheter ska samsas, bland annat jord- och skogsbruk, vind- och vattenkraft, rennäring, industrier, infrastruktur, stadsbyggnad och friluftsliv. I landskapet verkar med andra ord många olika människor på olika sätt och med olika perspektiv, värderingar och mål. Utmaningen handlar om att samtidigt ta tillvara landskapets många olika värden och funktioner, det vill säga att nå ett långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet.

Under en längre tid har KSLA fört diskussioner, internt och externt, om att etablera en kvalificerad och oberoende arena där myndigheter, organisationer, företag och allmänhet kan mötas för samtal och kunskapsutbyte om landskapet. Akademien har engagerat sig eftersom många ledamöter är övertygade om att jord- och skogsbrukare och markägare som brukare av landskapet måste vara med där landskapsfrågor diskuteras. Under 2014 genomförs därför ett projekt med syfte att uppmärksamma frågor som rör landskapet och utreda om, och i så fall hur, KSLA ska etablera en sådan arena.

Som ett första steg i projektet anordnas den 15 maj 2014 en intern workshop för KSLA:s ledamöter med syfte att diskutera grundläggande frågor, som till exempel: Är KSLA rätt aktör att ta det här initiativet och i så fall varför? Hur skulle en vision för en sådan verksamhet kunna se ut? Och hur går vi vidare för att engagera KSLA:s ledamöter, tillsammans med andra aktörer och intressenter, i ett sådant arbete?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…