Lantbrukets transformativa kraft

Rundabordsmöte

Lantbrukets transformativa kraft Mer information
Mer information

Filminspelning – anförande av Anna Tibaijuka:

Inbjudan är personlig och kretsen begränsad för att få till stånd ett konstruktivt samtal.

Lantbrukets transformativa kraft

Ett rundabordssamtal hos KSLA om jordbrukets potential och möjligheter för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med avseende på hunger.

Inbjudna är personer som spelar en viktig roll för att öka Sveriges möjligheter att driva på arbetet med Agenda 2030. Flera intressanta presentationer görs av såväl svenska som utländska aktörer. Programmet har tagit höjd för utbyte mellan deltagarna.

Detta rundabordssamtal är en första uppföljningen av det samtal som ägde rum på KSLA den 17 oktober 2017. Förhoppningen är att samtalet ska bilda underlag för inspel till den årliga Agenda 2030-uppföljningen inom ramen för FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) på FN i New York i juli och stärka samarbetet mellan de aktiva som har sin bas i Sverige.

Vi – KSLA, SIANI, Swedish International Agriculture Network Initiative och SLU Global – ser fram emot att ta del av de inbjudnas kunskaper och erfarenheter.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…