Lantbrukets transformativa kraft

Startar
26 april, 2019 10:00
Slutar
26 april, 2019 13:00
Kategori
Arrangör
KSLA, SIANI, SLU
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Filminspelning – anförande av Anna Tibaijuka:

Inbjudan är personlig och kretsen begränsad för att få till stånd ett konstruktivt samtal.

Lantbrukets transformativa kraft

Ett rundabordssamtal hos KSLA om jordbrukets potential och möjligheter för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med avseende på hunger.

Inbjudna är personer som spelar en viktig roll för att öka Sveriges möjligheter att driva på arbetet med Agenda 2030. Flera intressanta presentationer görs av såväl svenska som utländska aktörer. Programmet har tagit höjd för utbyte mellan deltagarna.

Detta rundabordssamtal är en första uppföljningen av det samtal som ägde rum på KSLA den 17 oktober 2017. Förhoppningen är att samtalet ska bilda underlag för inspel till den årliga Agenda 2030-uppföljningen inom ramen för FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) på FN i New York i juli och stärka samarbetet mellan de aktiva som har sin bas i Sverige.

Vi – KSLA, SIANI, Swedish International Agriculture Network Initiative och SLU Global – ser fram emot att ta del av de inbjudnas kunskaper och erfarenheter.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

iCal Import + Google Calendar