Lantbrukets transformativa kraft

Rundabordsmöte

Lantbrukets transformativa kraft Mer information
Mer information

Filminspelning – anförande av Anna Tibaijuka:

Inbjudan är personlig och kretsen begränsad för att få till stånd ett konstruktivt samtal.

Lantbrukets transformativa kraft

Ett rundabordssamtal hos KSLA om jordbrukets potential och möjligheter för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med avseende på hunger.

Inbjudna är personer som spelar en viktig roll för att öka Sveriges möjligheter att driva på arbetet med Agenda 2030. Flera intressanta presentationer görs av såväl svenska som utländska aktörer. Programmet har tagit höjd för utbyte mellan deltagarna.

Detta rundabordssamtal är en första uppföljningen av det samtal som ägde rum på KSLA den 17 oktober 2017. Förhoppningen är att samtalet ska bilda underlag för inspel till den årliga Agenda 2030-uppföljningen inom ramen för FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) på FN i New York i juli och stärka samarbetet mellan de aktiva som har sin bas i Sverige.

Vi – KSLA, SIANI, Swedish International Agriculture Network Initiative och SLU Global – ser fram emot att ta del av de inbjudnas kunskaper och erfarenheter.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…