Ledande landsbygd

Akademisammankomst

Ledande landsbygd Mer information

Se videoinspelningen här!

Ledande landsbygd

Frågor om relationerna mellan land och stad kommer allt mer i fokus i forskning, politik och samhällsdebatt. Behovet av en skarpare landsbygdspolitik lyftes inför valet och ökande klyftor mellan stad och land togs upp i debatten om valresultaten. Att sluta kretslopp och att förstå resursflöden mellan land och stad är andra frågor som återkommer. Landsbygders roll för städernas befolkning, och städernas för landsbygdernas återkommer också på mångskiftande sätt: rekreation, turism, (dubbelt) boende, tillgång till marknader, lokal mat, kulturliv och naturupplevelser är exempel.

Vissa landsbygder blomstrar under det att andra har mycket svårt, med prognoser som pekar mot en nästintill omöjlig demografisk situation på sikt. Urbana synsätts genomslag i politik och media påverkar synen på landsbygdernas möjligheter. Samtidigt söker sig kapital och resurser till dynamiska regioner. Hur kan landsbygdernas näringsliv ta del av det?

Inför ett ökat engagemang från KSLA:s sida i frågor om relationerna land och stad arrangerar allmänna avdelningen en sammankomst som tar fasta på olika dimensioner i relationerna mellan stad och land. Demografiska flöden och utvecklingstendenser, gapet i politik och utveckling mellan land och stad och mellan olika landsbygder, medias bilder av landsbygd och landsbygdsbor, kulturens betydelse för landsbygders utveckling och jordbrukets potential är tema vi tar upp för att främja en gemensam diskussion om stad och land.
För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…