Ledande landsbygd

Akademisammankomst

Ledande landsbygd Mer information

Se videoinspelningen här!

Ledande landsbygd

Frågor om relationerna mellan land och stad kommer allt mer i fokus i forskning, politik och samhällsdebatt. Behovet av en skarpare landsbygdspolitik lyftes inför valet och ökande klyftor mellan stad och land togs upp i debatten om valresultaten. Att sluta kretslopp och att förstå resursflöden mellan land och stad är andra frågor som återkommer. Landsbygders roll för städernas befolkning, och städernas för landsbygdernas återkommer också på mångskiftande sätt: rekreation, turism, (dubbelt) boende, tillgång till marknader, lokal mat, kulturliv och naturupplevelser är exempel.

Vissa landsbygder blomstrar under det att andra har mycket svårt, med prognoser som pekar mot en nästintill omöjlig demografisk situation på sikt. Urbana synsätts genomslag i politik och media påverkar synen på landsbygdernas möjligheter. Samtidigt söker sig kapital och resurser till dynamiska regioner. Hur kan landsbygdernas näringsliv ta del av det?

Inför ett ökat engagemang från KSLA:s sida i frågor om relationerna land och stad arrangerar allmänna avdelningen en sammankomst som tar fasta på olika dimensioner i relationerna mellan stad och land. Demografiska flöden och utvecklingstendenser, gapet i politik och utveckling mellan land och stad och mellan olika landsbygder, medias bilder av landsbygd och landsbygdsbor, kulturens betydelse för landsbygders utveckling och jordbrukets potential är tema vi tar upp för att främja en gemensam diskussion om stad och land.
För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…