Livsmedelsförsörjning – en ödesfråga


Livsmedelsförsörjning – en ödesfråga Mer information
Mer information

Den 18 maj genomförde KSA ett dialogmöte med RIFO (Riksdagsledamöter och forskare tillsammans) som hade titeln Livsmedelsförsörjning – en ödesfråga.

KSLA-ledamöter delade med sig av sina kunskaper under följande rubriker:

  • Försörjning av 10 miljarder människor, Anders Wijkman, KSLA
  • FOI:s arbete med beredskap, Jens Mattsson, FOI och KSLA
  • Livsmedelsberedskap – aktuellare än någonsin, Inger Andersson, KSLA
  • Marken vår viktigaste resurs, Lennart Wikström, KSLA
  • Genteknik för framtidens livsmedelsförsörjning, Anders Nilsson, KSLA