Måltidens Dag

Digitalt lunchsamtal

Vi har fantastiska offentliga måltider i vårt land. Det vill MATtanken att fler ska få upp ögonen för och koordinerar därför för tredje året i rad Offentliga måltidens dag. Detta är en dag då offentliga måltidsverksamheter i hela landet visar upp sin verksamhet på olika sätt.

 


Måltidens Dag Mer information
Mer information

Måltidens dag har instiftats av Måltidsakademien och infaller alltid tredje torsdagen i oktober, i år den 20 oktober. MATtanken förstärker dagen i samverkan med Måltidsakademien.

Välkommen till ett spännande digitalt samtal mellan Carl Jan Granqvist, professor em i måltidsvetenskap, Sussie Sommarström, årets kock 2022, Helena Henrikson, skolledare i Vallentuna, och Eva Sundberg, projektledare för MATtanken och sakkunnig kring mat och måltidsfrågor på Jordbruksverket.

Följ Offentliga måltidens dag här eller i sociala medier, #måltid22 är hashtaggen.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…