Måltidens Dag

Digitalt lunchsamtal

Vi har fantastiska offentliga måltider i vårt land. Det vill MATtanken att fler ska få upp ögonen för och koordinerar därför för tredje året i rad Offentliga måltidens dag. Detta är en dag då offentliga måltidsverksamheter i hela landet visar upp sin verksamhet på olika sätt.

 


Måltidens Dag Mer information
Mer information

Måltidens dag har instiftats av Måltidsakademien och infaller alltid tredje torsdagen i oktober, i år den 20 oktober. MATtanken förstärker dagen i samverkan med Måltidsakademien.

Välkommen till ett spännande digitalt samtal mellan Carl Jan Granqvist, professor em i måltidsvetenskap, Sussie Sommarström, årets kock 2022, Helena Henrikson, skolledare i Vallentuna, och Eva Sundberg, projektledare för MATtanken och sakkunnig kring mat och måltidsfrågor på Jordbruksverket.

Följ Offentliga måltidens dag här eller i sociala medier, #måltid22 är hashtaggen.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…